Bingöl Belediye Meclisi 2022 Ekim toplantısında ‘Bingöl Belediyesi 2023 Performans Programı’ görüşüldü. ‘Bingöl Belediyesi 2023 Performans Programı’ oy çokluğuyla kabul edildi. Karara ilişkin meclis tutanaklarında şu ifadelere yer verildi:

“Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Meclis Başkanlığına sunulan 2023 Yılı Performans Programı hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonunuda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesinde ''Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.'' Hükmü amirdir. Belediyemizin 2023 yılına ait performans programı mevzuata uygun olarak birimlerimizden alınan veriler doğrultusunda hazırlanmış ve kitap olarak basımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Performans programının kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.” (HABER MERKEZİ)