S.S.18 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin rayiç talebi, Bingöl Belediye Meclisinin Ağustos 2022 toplantısında görüşüldü. Toplantıda, kooperatifin rayiç talebi oy çokluğuyla reddedildi. Karara ilişkin meclis tutanaklarında şu ifadeler yer aldı:

“Zabıta Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan ve Trafik Ulaşım Komisyonunca tetkik edilen Özel Halk Otobüslerine raiç verilmesi hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (p) bendi gereğince; Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek Belediyenin asli görevleri arasında sayılmıştır. Buna göre; S.S.18 NOLU MOT.TAŞ.KOOP. Başkanı Nureddin KAYA 03.06.2022 tarih ve 11096 sayılı dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek, yol bilet ücretlerinin mazota gelen zamlardan dolayı yeniden gözden geçirilerek zam talebinde bulunulmuştur. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda S.S.18 NOLU MOT.TAŞ.KOOPERATİFİNE 15.04.2022 tarih ve 37 sayılı kararı ile zam verilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı S.S.18 NOLU MOT.TAŞ.KOOPERATİFİN'in zam talebinin 5393 sayılı Belediye kanununun 15/p maddesine göre reddine oy çokluğu ile karar verildi.” (HABER MERKEZİ)