Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen açılış toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, bu projenin 4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde kent genelinde üçüncü, il merkezinde tek kabul edilen proje olma özelliğini taşıdığını söyledi. Yücel, "Proje çerçevesinde taşımalı eğitim merkezi olan ortaokullardan seçilen öğrenciler, tarımsal etkinliklere katılacaklar. Öğrencilerimiz ayrıca atık maddelerden kompost ve gübre üretimi yapmayı öğrenecekler. Bu öğrencilerimiz gördükleri iyi uygulamaları, köylerinde de yaygınlaştıracaklar. Bu projenin sürdürülebilirliği açısından hedef kitlenin ne kadar isabetli seçildiğini gösteriyor. Köy Yaşam Merkezleri Projesinin hayata geçirildiği bir dönemde köylerimizin istifade edebileceği ve çevresel sürdürülebilirliği olan projeler bilhassa önem arz ediyor” dedi.
Projenin amacına değinen Yeşilyurt Ortaokulu Müdürü Ali Alın ise "Kırsal bölgede doğayla içi içe yaşayıp geçimlerini tarımla sağlayan öğrencilerin bahçe bitkileri ve doğal kaynakları kullanma alanlarında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma farkındalığını artırmaktır. Tarımda verimsizliğe sebep olan geleneksel yöntemlerden ziyade değişen iklim koşullarına uygun yöntemlerle tarımda sürdürebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bunu doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeden bilinçli bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Proje çerçevesinde belirlenen etkinlikler, hedef kitlenin duyusal ve bilişsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Eğitimler Bingöl Üniversitesinde görevli akademisyenler, tarafından verilecektir. Eğitimlerin hepsi uygulama bahçelerinde ve atölyelerde yapılarak gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda eğitimler dramayla desteklenerek keyifli, eğlenceli ve kalıcı olacak şekilde planlanmıştır. Projenin Hedef kitlesi, taşımalı eğitim merkezi olan ortaokullardan 7. ve 8. sınıfta okuyan 15 kız ve 15 erkek olmak üzere 30 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrenciler 10 farklı köyden seçilecektir. Amaç projeyle elde edilen kazanımlar ve iyi tarım uygulamalarının tarım elçileri vasıtasıyla yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Öğrencilerin öğrendiklerini kendi bostanlarında uygulama fırsatına sahip olmaları projenin kalıcılığı ve sürdürebilirliği açısından çok önem arz etmektedir” diye konuştu. İHA