Türkiye’nin en verimli toprakları arasında yer alan Genç Ovası, Sürekli Köyü alt tarafında kalan Yatılı Bölge Ortaokulu ile Garip Köyü arasında kurulacak yeni bir hidroelektrik santrali ile Genç’ten Çaytepe’ye kadar bulunan tarım arazileri tamamen sular altında kalacak. Bu barajın su tutma üst noktasının hemen bitiminde yine Çaytepe Köyü ile Dik Köyü hizasına karşılık gelecek şekilde bir set daha yapılacak. Bu barajın su tutma üst noktası ise yine en verimli arazilerden olan Dik Köyü Ovasında bulunan tarım arazileri ile Çaytepe Köyü altında bulunan tarım arazileri tamamen yok olacak. Özel sektör tarafından yapılacak iki yeni baraja sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden Genç halkı bu iki projenin de iptal edilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu derece verimli araziler için bugüne kadar bir sulama kanalı dahi yapılmadığı için arazilerin iyi değerlendirilemediğini belirten ilçe sakinleri, “Genç Ovası, ilçenin alt tarafından başlayıp Çaytepe Köyü ve Dik Ovası ile birleşen devasa tarım arazilerine sahip. Bu tarım arazileri zengin alüvyal toprakların olduğu verimli arazilerdir. Buraya yapılacak en kötü proje yapılacak. Elektrik santrali ile birileri para kazanacak diye Genç’teki çiftçiler, Sürekli Köyü, Garip Köyü, Meşedalı Köyü, Çaytepe Köyü, Kumgeçit Köyü ve Dikköyü’nde bulunan çiftçiler neden mağdur edilsin. Türkiye’nin en verimli arazileri diyebileceğimiz araziler neden sular altında kalsın. Devletimizden tarımı mahvedecek bu projelerin önüne geçmesini istiyoruz.

Ova için bugüne kadar bir sulama projesi dahi yapılmazken, özel şirketlere teslim edilip sular altında kalması çok acı bir tablo. Bu ovamıza yapılacaksa sulama kanalları yapılsın. İnsanlar tarıma ve üretime teşvik edilsin. Bir zamanlar bu ovada Türkiye’nin, belki de dünyanın en güzel karpuzu yetiştiriliyordu. Pamuğun dahi yetiştirildiği bu kıymetli topraklar sulara teslim edilmemeli. Buğday’dan patatese, karpuzu ve kavunu ile meşhur olan Genç ve Çaytepe Ovasında insanlar yeniden bu ürünleri ekmeye teşvik edilmesi gerekirken baraj projesi ile bölge ölü hale getirilecek. Eğer barajlar yapılacaksa tarım arazilerinin olmadığı dar yerlerde yapılsın. Devletimizden ovamızda yapılması planlanan barajların önüne geçmesini ve insanların yeniden üretime teşvik edilmesini istiyoruz. (HABER MERKEZİ)