FKA, 2021 yılı öncelikleri arasında en başta yer alan ‘’Tarımsal Üretimde Verimlilik’’ çalışmalarının yanı sıra kaynakların en etkin biçimde kullanımının sağlanması, modellenmesi, yaygınlaştırılması, birincil üretim ve işleme süreçlerinde verimliliğin artırılması gibi çalışmalar yıl boyunca yapılmaya devam etmekte.

Bu kapsamda üretimde verimliliği arttırmak ve yetiştirilen ürünlerin türev ürünlerini yetiştirme bilincine sahip olmak gibi öncelikler önem kazandı.

Eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Bingöl ve Tunceli de arıcılık faaliyetleri ile bal üretiminin yoğun olarak yapılan tarımsal faaliyetlerden biri olarak ön plana çıktığını söyledi.

Yoğunlu, bölge illerinde bulunan üreticilerin balın türev ürünlerinden biri olan ve hali hazırda ticari değeri bulunan propolis üretimi konusunda farkındalık oluşturmak için ajansın bal üreticilerini ve eğiticileri bir araya getirmeyi hedefleyerek bölgede yüksek katma değerli propolis üretimini artırılmasını hedeflediğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda ülkemizde ‘Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması’ projesinde pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversite’sinde görevli, alanında yetkin akademisyenlerin eğitimci olarak yer aldığı program ile  ajansımız tarafından Bingöl ve Tunceli Arıcılar Birliği’ne üye olan üreticilerimize yönelik Temel Aracılık ve Propolis Eğitimi düzenledik. Eğitim programımızın illerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

2 Aralık 2021 tarihinde Bingöl Üniversitesi PİKOM binasında, Bingöl Arıcılar Birliği üyelerine yönelik, 3 Aralık 2021 tarihinde ise Tunceli Kültür Merkezi binasında, Tunceli Arıcılar Birliği üyelerine yönelik yapılan ‘’Temel Aracılık ve Propolis Eğitimi’ başarılı ile tamamlanarak katılım sağlayan üreticilere sertifikaları verildi. HABER MERKEZİ