Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Dünyada her geçen gün çevre kirliliğinin artış göstermesi ve su kaynaklarının nitrat ile kirlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği 1991 yılında (91/676/EEC sayılı) Nitrat Direktifini kabul etmiştir. Avrupa Birliği Nitrat Direktifi su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi açısından çok önemli bir direktiftir. İyi Tarım Uygulamaları kodunun çiftçiler tarafından uygulanması ile sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini azaltma yönünden iyi bir uygulama olacağı düşünülmektedir. Tarım arazilerine uygulanacak gübre miktarının 170 kg/ha/yıl, yeraltı ve yüzey sularında nitrat konsantrasyonunun 50 mg/L miktarını geçmesini önlemek su kaynaklarının kalitesinin korunması açısından son derece önemlidir. Yönetmelik çerçevesinde tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izleme çalışmaları 2008 yılında başlamıştır. Tarımsal kirliliği tam olarak temsil etmesi için izleme ağı genişletilerek 2.437 yerüstü, 2.284 yer altı suyu olmak üzere toplam 4.710 istasyonda, sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izleme çalışmaları yürütülmektedir. Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izleme çalışmaları 40 ilde Mobil Laboratuvarlar ile diğer 41 İl'de ise arazide kullanıma uygun analiz cihazları kullanılarak yürütülmektedir. İlimizde Nitrat Direktifi Programı kapsamında belirlenen 24 istasyondan her ay düzenli olarak su numunesi alınarak il müdürlüğümüz bünyesindeki laboratuvarda analizler yapılmaktadır. Analizler neticesinde elde edilen nitrat analizi ve su kirliliği sonuçları online veri tabanına işlenerek Bakanlığımıza bildirilmektedir. Uygulamanın başlatıldığı 2008 yılından günümüze kadar sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine rastlanmamıştır” denildi. İHA