İŞKUR ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında 29 kişiye yönelik olarak düzenlenecek Toplum Yararına Programlar (TYP) için kuralar çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Programı 01 Kasım 2022 tarihinde başlayacak, 15 Mart’ta ise sona erecek.

 Başvuru için katılımcı şartları ise şöyle;

-Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç);

-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden

-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin birbuçuk katını (8.250,53 TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.

-TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.

-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi

-Katılımcılar, yüzde 100 noter kurası ile belirlenecektir.

-Noter kurası 26.10.2022 tarihinde çekilecektir.

-Başvurular COVİD-19 nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup İŞKUR e-şube ve ALO-

170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır.

1-12

2-8

3-3