İŞKUR ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl  Müdürlüğü arasında 29 kişiye yönelik olarak düzenlenecek Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları  21.03.2023 – 22.03.2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru için Katılımcı Şartları aşağıda belirtilmiştir.

Katılımcı şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç);

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin birbuçuk katını (12.760,2 TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

Katılımcılar, % 100 noter kurası ile belirlenecektir.

Noter kurası 24.03.2023 tarihinde çekilecektir.

Başvurular İl Müdürlüğü, İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Programı 03 Nisan  2023 tarihinde başlayacak, 17  Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir.

Editör: MD MEDYA GROUP_