Yürütücülüğünü Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Aydoğan’nın yaptığı ‘Eksozom İzolasyonu ve Analizi için Yeni Nesil Monolitik Nano-Trap Kolonların Geliştirilmesi ve Kromatografide Kullanımı’ projesi ile Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nazlı Gülüm Mutlu’nun ‘Türk İmalat Sanayi İçin İş Kaza Risklerinin Modellenerek Örüntülerin Ortaya Çıkarılması ve Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi’ başlıklı projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Bingöl Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Aydoğan’nın yürütücülüğünü yaptığı ‘‘Eksozom İzolasyonu ve Analizi için Yeni Nesil Monolitik Nano-Trap Kolonların Geliştirilmesi ve Kromatografide Kullanımı’’ projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projede, farklı disiplinlerde (Sağlık, Gıda, İlaç) önemli rol oynayan ‘Eksozomlar’ın biyolojik matrislerden etkin olarak izolasyon ve analizlerinin yapılabilmesi için yeni nano-ölçekli kitlerin geliştirilmesini ve bunların uygulamasını amaçlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aydoğan, “3 yıl sürecek olan bu projenin sonucunda, laboratuvarımızda geliştireceğimiz nano-kitlerle farklı tür matrislerde bulunan eksozomların etkin olarak analiz edilmesini sağlamış olacağız. Bu proje sayesinde eksozomların etkin likit biyopsi gibi uygulamalarının yanında, eksozom içeren gıdaların uygulamaları, ekonomik değerleri ve bunlarla ilgili önemli çalışmalar yapmış olacağız”  dedi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Türk İmalat Sanayi İçin İş Kaza Risklerinin Modellenerek Örüntülerin Ortaya Çıkarılması ve Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi’ projesi ile ilgili bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülüm Mutlu, “Projemiz ile imalat sanayinde yaşanan iş kazalarının arkasındaki örüntülerin, veri madenciliği yaklaşımları ile analiz edilmesine dayanan bir Karar Destek Sistemi (KDS) yazılımı geliştirilecektir. KDS yazılımı sayesinde, imalat sanayinde faaliyet gösteren sektörlerde kaza örüntüsü bilgileri ışığında proaktif olunabilecektir. Ülkemiz ekonomik kalkınması için lokomotif özellikteki imalat sanayinde iş güvenliği zayıflıklarının üstesinden gelinerek ülke ekonomisine, istihdamın sürekliliğine, insana yakışır iş imkânına erişim konularına katkı sunulması beklenmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu. HABER MERKEZİ

Editör: MD MEDYA GROUP_