Elazığ’da yerel bir televizyona yeni çıkan Çevresel Adalet kitabı hakkında açıklamalarda bulunan çevre bilimci Dr. Emrah Akyüz, kömür kullanımının neden olduğu hava kirliliğinin kanser gibi ölümcül hastalıkları tetiklediğini belirtti.

“Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek”, “Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları” ve “Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma” gibi çevreyle ilgili çok sayıda kitabın yazarı olan Dr. Akyüz, kömür kullanımının neden olduğu hava kirliliğinin ve kanser vakalarındaki artışın önlenmesi için yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

“ENERJİNİN ÖNEMLİ BİR KISMI FOSİL YAKITLARDAN KARŞILANIYOR”

Dr. Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

"Fosil yakıtlar tarihin çok eski dönemlerinden bu yana insanoğlu tarafından kullanılmaktadır. Sanayi Devrimi’nden sonra fosil yakıtların kullanımı daha fazla artmaya başlamıştır. Kömür, petrol ve doğal gaz en çok bilinen fosil yakıt türleridir. Dünya, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını fosil yakıtlardan karşılamaktadır. Dünyadaki enerjinin yaklaşık olarak %70’lik kısmı fosil yakıtlardan üretilmektedir. Bu nedenle fosil yakıtlar tüm dünyada en önemli enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar konutlarda, sanayi tesislerinde ve ulaşım sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır."

“KÖMÜR KULLANIMI ÖLÜMCÜL HASTALIKLARI TETİKLİYOR”

Kömürün, kış mevsiminde en yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarından bir tanesi olduğunu hatırlatan Dr. Akyüz, konutlarda ısınma amacıyla kullanılan kömürün aynı zamanda enerji kaynakları arasında çevreyi en fazla kirleten enerji türü olduğunu söyledi.

"Yüksek oranda karbon içeren kömürün yanması ile birlikte atmosfere, yani havaya sera gazları salınmaktadır." diyen Akyüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Sera gazları karbondioksit, metan ve azot gibi havayı kirleten kirletici maddelerdir. Bu kirletici maddeler hava kirliliğine neden olmaktadır. Kömürün neden olduğu hava kirliliğine maruz kalanlar kanser gibi ölümcül hastalıklara yakalanmaktadır. Dolayısıyla kömür kullanımının neden olduğu hava kirliliği kanseri tetikliyor"

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMALI”

Dr. Akyüz, fosil yakıtlara karşı iki alternatif enerji kaynağı bulunduğunu vrugulayarak, "Bunlar yenilenebilir enerji ve nükleer enerjidir. Kömür kullanımının neden olduğu hava kirliliğini ve ölümcül hastalıkları önlemek için yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları en çevre dostu enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretirken atmosfere sera gazlarının, yani kirletici maddelerin salınımı gerçekleşmez. Ayrıca, nükleer enerjiden farklı olarak çevre için risk teşkil eden atıklar oluşturmazlar. Bu nedenle, temiz çevrenin tesis edilmesinde yenilenebilir enerji kaynakları önemli bir artıya sahiptir. Fakat yenilenebilir enerji kaynaklarından tüm mevsim aynı verimi almak mümkün olmadığından, mevcut teknoloji ile dünyanın enerji ihtiyacının tamamen yenilenebilir enerjiden karşılanması mümkün değildir." diye konuştu. (Haber Merkezi)

Editör: MD MEDYA GROUP_