Ekonomik programın en önemli ayaklarından birini oluşturan kamudaki tasarruf tedbirleri hayata geçiriliyor. Strateji Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, hayata geçirilecek önlemler 'önceliklendirme, odaklanma ve verimliliği artırma' olmak üzere 3 ana başlıktan oluşacak.

ÖNCELİKLİ KONU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konuda, "Tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var" demişti. Kamuda tasarrufun öncelikli bir konu olduğunu belirten Yılmaz, "Hazırlanan çalışmaları belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Yasaya ihtiyaç duyulan konular olduğu gibi, ihtiyaç duyulmadan yapılacaklar da var. Konusuna göre, genelgeyle yapılacak iş var, idari kararla yapılacak iş var. Uygulamayla olacak işler var" ifadesini kullanmıştı.

GENİŞ BİR YELPAZEDE
Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı kapsamında belirlenen politikalar kararlılıkla devam edecek. Kamu kaynakları maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında taşıt sayılarından kiralamalara, yeni bina alımlarına kadar geniş bir yelpazede tedbirler uygulanacak.

YENİ BİNA YOK
Hizmet binası, lojman, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri ile bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Bu kapsamda kamunun hizmet binası ihtiyacı kamu kurumlarının atıl kapasitelerinden karşılanacak.

Yıldız, Bingöl’de Üyelerin Durumlarına İlişkin Bilgi Alışverişinde Bulundu Yıldız, Bingöl’de Üyelerin Durumlarına İlişkin Bilgi Alışverişinde Bulundu

DEPREM BÖLGESİNE ÖNCELİK
Yatırımlar öncelik sırasına alınacak. Ülke ekonomisini etkileyecek, üretimi artıracak, vatandaşın refahını sağlayacak projelere ve harcamalara öncelik verilecek. Öncelikli olmayan projeler ertelenecek. Tasarruf kapsamında kamu yatırımlarında başta 6 Şubat depreminde yıkıma uğrayan 11 ildeki projeler ile başlanılmış ve önemli ölçüde bitirilmiş projelere öncelik verilecek. Yüzde 60-70 düzeyindeki yatırımlara yoğunlaşılıp hızla tamamlanacak. Örneğin, fiziki gerçekleşmesi yüzde 20 olmuşsa, bu türdeki yatırımların ödenekleri yıllara yayılacak.

TARIM ÖNCELİKLİ KONU
Tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar ve baraj ve sulama yatırımları önceliğini koruyacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak.

İHTİYAÇ FAZLASI ARAÇLAR SATILIYOR
İhtiyaç fazlası taşıtlar satılacak. Araç satışlardan elde edilen gelir Hazine'ye aktarılacak. Kamudaki araç kiralamalarına da aşamalı şekilde son verilecek. Sözleşmesi bitenlerin yerine yeni kiralama yapılmaması planlanıyor.

ÇALIŞANLARA ULAŞIM KARTI
Zorunlu olmayan tüm servisler iptal edilecek. Kamu personelinin bu durum karşısında sıkıntı yaşamaması için de önlem alınacak. İhtiyaç olması halinde kamu çalışanlarına otobüs-metro kartı verilecek.

ARAÇ HAVUZU
Geç saate kadar çalışması, nöbet tutması gereken personelin tek tek değil, toplu olarak evlerine bırakılması uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda kamu araçları bir havuzda toplanacak. İhtiyacı olan buradan araç isteyecek. Bir aracın tek kişiyi bırakması yerine 3-4 kişiyi aynı anda bırakması sağlanacak. Böylece hem araç hem de yakıt tasarrufu yapılmış olacak.

TOPLANTILAR KURUMDA
Yurt dışı ve yurt içi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum 'kendi binası içinde kendi bulunduğu yerde' bunları yapacak. Zorunlu yurt dışı organizasyonlara da personel katılımı sınırlı olacak. (Takvim)

Editör: MD MEDYA GROUP_