Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerindeki 85 sürekli işçi kadrosu için gerçekleştirdiği sınavsız kura yöntemiyle personel alımında yoğun bir katılım oldu. Toplam 4 bin 741 kişinin başvuruda bulunduğu alımda, bölgedeki işsizlik sorununa da bir çözüm aranıyor. Başvuru sayısının 4 bin 741 kişi olduğu alımda, her kadro için bir asil aday ve 4 yedek aday noter huzurunda belirlendi.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kurada ASİL olarak belirlenen adayların evrak teslimi 08.05.2023-16.05.2023 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüze elden teslim edilecek olup, istenilen belgeler aşağıda verilmiştir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Nüfus Cüzdanı (fotokopi)

2-İkametgâh Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

3-Mezuniyet Belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınabilir.)

4-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

5-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınan sağlık raporu

7- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu. (Aslı)

8- Askerlik Durum Belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)

9-Öncelik Durumu Bildirir Belge (öncelik hakkına sahip ise)

Bu evraklara İlave olarak

Aşçı Kadrosu: Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin Aşçılık veya Mutfak bölümlerinden/dallarından birinden mezun olmayanlar, ilanın yayımlanmasından önce alınmış MEB onaylı Aşçılık dalında Ustalık belgesi veya ilanın yayımlanmasından önce en az 2 yıl aşçı olarak çalıştığına dair bonservis veya çalışma belgesi. Bonservis veya çalışma belgesi ile ilana başvuranların barkodlu SGK dökümü,

Aşçı Yardımcısı Kadrosu: İlanın yayımlanmasından önce alınmış MEB onaylı Aşçı Yardımcısı ya da Kalfalık belgeleri veya ilanın yayımlanmasından önce en az 2 yıl aşçı yardımcısı olarak çalıştığına dair bonservis veya çalışma belgesi. Bonservis veya çalışma belgesi ile başvuranların barkodlu SGK dökümü,

Bahçıvan Kadrosu: Son başvuru tarihinden önce alınmış MEB onaylı Bahçıvanlık Sertifikası (Bahçıvanlık Belgesi) veya ilanın yayımlanmasından önce alınmış en az 1 yıl bahçıvan olarak çalıştığına dair bonservis veya çalışma belgesi. Bonservis veya çalışma belgesi ile başvuranların barkodlu SGK dökümü,

Bekçi Kadrosu: Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına 6 ay kalmış Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve Kartı,

Boyacı Badanacı Kadrosu: İlanın yayımlanmasından önce alınmış MEB onaylı Boyacılılık/Badanacılık belgesi ya da ilanın yayımlanmasından önce en az 1 yıl boyacılık-badanacılık işlerinde çalıştığına dair bonservis veya çalışma belgesi. Bonservis veya çalışma belgesi ile başvuranların barkodlu SGK dökümü,

Kaloriferci Kadrosu: Son başvuru tarihinden önce alınmış MEB onaylı Kalorifercilik ya da Kalorifer Ateşleme belgesi

NOT:

Bu ilan tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İstenilen evrakları verilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacak, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Editör: MD MEDYA GROUP_