Bingöl’de TÜMBİKON ile Zikte SÜRKAP ortaklığıyla, üniversite salonunda tarım ve hayvancılık konulu 'Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı' gerçekleştirildi.
Modaretörlüğünü Can Çobanoğlu’nun yaptığı çalıştay, 5 oturum şeklinde gerçekleşti. Çalıştayda, 20’ye yakın profesör ve yerelde hayvancılık sektöründe yer alan STK temsilcileri görüşlerini bildirdi. Çalıştayın amacının, Bingöl’ün tarım ve hayvancılık sektörü başta olmak üzere havza bazlı doğal kaynaklara dayalı ekonomik modeller ve yatırım imkanlarının tespit edilerek, kırsal ve bölgesel kalkınma potansiyelini ortaya çıkarmak ve üniversite-kamu-STK-sanayi işbirliğini somut hale getirmek olduğu belirtildi.
Programın açılış konuşmasını yapan TÜMBİKON Başkan Vekili Metin Keskin, "Ülkemizin gelişmekte olan illeri arasında yer alan Bingöl’ümüzde böylesine değerli bir organizasyonun düzenlenmesi her bakımdan kıymetli ve takdire şayandır. Bu çalıştayın Bingöl'de düzenlenmesinin amacı, ilimizin keşfedilmemiş doğal, kültürel ve insani kaynaklarına dikkat çekmektir. Her bakımdan bakir ve keşfedilmemiş bir coğrafyanın masaya yatırılacağı bu çalıştayda ilimize dokunacak çıktıların vücut bulmasını temenni eder, hepinizi en derin saygı ve hürmetlerimle selamlarım” dedi.
Çalıştay hakkında bilgi veren düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Alaaddin Yüksel ise "Bu çalıştayın amacı, Bingöl ili mevcut sosyo-ekonomik durumunu dikkate alarak tarım ve hayvancılık sektörü başta olmak üzere havza bazlı doğal kaynaklara dayalı ekonomik modeller ve yatırım imkânlarının tespit edilerek kırsal ve bölgesel kalkınma potansiyelini ortaya çıkarmak ve bu amaçla üniversite-kamu-STK-sanayi işbirliğini somut hale getirmektir. Çalıştayda özellikle Bingöl Tarım ve hayvancılığı başta olmak üzere, Bingöl ili doğal kaynakları, jeotermal ve sağlık turizmi gibi potansiyeli olan doğal kaynakların yönetimi ile bu kaynakların ekonomiye katma değer sağlaması için sürdürülebilir kalkınma modelleri ve yatırım potansiyelleri konularını bilimsel oturumlarda ele alınacaktır. Aralarında eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova’nın da olduğu 20 civarında bilim ve iş insanı da çalıştaya katılarak sunumlarını yapacak ve tecrübelerini aktaracaklardır. Çalıştayın ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm paydaşları ve halkımızı davet ediyoruz” diye konuştu.
Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova da tarım ve hayvancılık konusunda görüşlerini aktardı.
Çalıştaya Bingöl dışından davet edilen 20’ye yakın profesör ve akademisyenin yanı sıra yereldeki STK temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. İHA

Editör: MD MEDYA GROUP_