Araştırma merkezinin, Bingöl Belediyesinin maddi destekleriyle 2021 ve 2022 yıllarında yayınladığı Halis Çapak’ın “Diyarbekir (Amid) Şer’iyye Sicillerine Göre Çabakçur (Bingöl) Sancağı (H. 1065-1300)”, Hidayet Samuk’un “Servi Bölgesi Folkloru” ve Doç. Dr. Naim Döner’in “Bingöl Alimlerinden Mela İhsan el-Hezarşâhî’nin Fikir Dünyası ve Kur’an Konularına Yaklaşımı” adlı çalışmaları Bingöl’ün tarihi, folkloru ve dinî hayatına dair önemli bilgiler içeriyor.

Bingöl Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Bingöl Araştırmaları Merkezinin 2014’ten beri yayın hayatına devam eden ve yılda iki sayı (Haziran-Aralık) şeklinde yayımlanmakta olan Bingöl Araştırmaları Dergisi de Bingöl’e dair bilimsel çalışmalar ihtiva etmektedir. Bunların yanı sıra Bingöl Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Ömer Tokuş ile Doç. Dr. Behçet Kaldık, Doç. Dr. İsmail Narin, Doç. Dr. Erdinç Koç, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Gider, Dr. Öğr. Üyesi Doğan Barak ve Öğr. Gör. Ahmet Kadiroğlu’nun yürütücülüğünde “Bingöl Sorunlarının Tespiti” adında bir anket uygulaması da yapıldı. Söz konusu anketin saha çalışmaları sonlanmış olup verilerin değerlendirilmesi ve kitap hazırlığına dair süreç devam etmektedir. Ayrıca araştırma merkezimiz, Bingöl tarihine dair güncel bilgi ve belgelerden yararlanarak “Bingöl Tarihi” adlı kitap çalışmasının taslak metnini hazırlamış olup, ilgili eserin yazım ve basım aşamalarını 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır” denildi.

Bingöl Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Tokuş, “Her aşamada bizlere destek olan Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak ile Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’a ve kitapların yazarları Doç. Dr. Naim Döner, Halis Çapak ve Hidayet Samuk’a Bingöl Araştırmaları Dergisi’nin yayın kurulunda bulunan hocalarımıza, anket çalışmasında bizzat yer alan akademisyenlere ve uygulama aşamasında katkı sağlayan öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

Bingöl Araştırmaları Dergisinde çalışma yapan araştırmacılar da, Rektör Çapak ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Editör: MD MEDYA GROUP_