Türkiye genelinde 7’nin üzerinde deprem beklenen 24 ilin açıklanmasının ardından Deprem Jeolojisi Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, Bingöl ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bingöl’ün deprem potansiyeli ile ilgili bilgiler paylaşan Demirtaş, “Bingöl kent merkezi Doğu Anadolu Fay Zonu ana fay izi üzerinde bulunmamaktadır. ii) Bingöl kent merkezi güneyinden 15km ve 25 km uzunlukta Sudüğünü fayı geçmektedir.
Bu fay üzerinde en son 1 Mayıs 2003'de M 6.4 deprem olmuştur. Bu depremde yüzey faylanmasından yıkılan tek bir bina olmamıştır. Dolayısıyla kent merkezinden geçen M 7.0 büyüklüğünde deprem üretecek bir fay geçmemektedir” dedi.

EN TEHLİKELİ YER YEDİSU

Demirtaş, şunları söyledi; “Bingöl'ün 5 km doğusundan Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ); 50 km kuzeyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) geçmektedir. Karlıova'da KAFZ ve DAFZ kesişmektedir. Kesişim bölgesinin batı kesiminde KAFZ ve DAFZ'ye paralel, uzunlukları birkaç km ile 50 km arasında değişen çok sayıda sağ ve sol yönlü doğrultu atımlı kırıklar yer almaktadır. Bu kırıklar zaman zaman 2010 ve 2003 depremleri gibi 6.0 ile 6.5 arasında depremler üretmektedir.
DAFZ'nun ana fay hattının Karlıova-Hazar gölü arasında kalan kesiminde, 1789 depreminin olduğu parça (Gökdere) dışında, diğer segmentleri üzerinde 7.0 deprem olma olasılığı çok düşük. KAFZ üzerinde 1949 ile 1992 depremleri arasında kalan Yedisu parçası en son 239 yıl önce 1784 yılında M 7.0 büyüklüğünde deprem üretmiştir. Bu parça Demirtaş ve Yılmaz (1996) tarafından deprem üretme potansiyeli yüksek sismik boşluk olarak tanımlanmıştır. Özetle, Bingöl kent merkezinden M 7.0 deprem üretme olasılığı olan fay bulunmamaktadır. Güneyinden geçen Sudüğünü fayı 2003 de M 6.4 büyüklüğünde deprem üretmiştir. Bu fayın da birkaç yüzyıl deprem üretme olasılığı düşüktür. Dolayısıyla Bingöl kent merkezinde sakınım bandı oluşturulacak fay bulunmamaktadır. Sudüğünü fayına sakınım bandı oluşturmaya gerek yoktur.”

7’NİN ÜZERİNDE DEPREM OLABİLECEK İLLER

7’nin üzerinde deprem beklenen iller şöyle sıralanmıştı: Bingöl, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Hakkari, Bursa, İzmir, Bolu, Tekirdağ, İstanbul ve Adıyaman. (Bingöl Kenthaber)

Editör: MD MEDYA GROUP_