İŞKUR ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 6 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 07 Nisan – 11 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru için Katılımcı Şartları aşağıda belirtilmiştir.

Katılımcı şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç);

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin birbuçuk katını (6.380,10 TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede sigortalı olunmaması.

Katılımcılar, % 100 noter kurası ile belirlenecektir.

Noter kurası 15.04.2022 Tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonunda çekilecektir.

Başvurular COVİD-19 nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Programı 20 Nisan 2022 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir.

Editör: MD MEDYA GROUP_