DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir
yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bingöl ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması da bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bingöl'ün Genç ilçesinde Çaytepe Göleti ve sulaması inşaatında çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Toplamda 750 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecektir. Genç Çaytepe Göleti temelden 30 metre yükseklikte, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal
edilmiş olup, 700 bin metreküp su depolayarak, 750 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Çaytepe Göleti ve sulaması, ülke ekonomisine yılda 1.1 milyon lira katkı sağlayacak ve ayrıca 225 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Bingöl Genç Çaytepe Göleti sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir” dedi. İHA

Editör: MD MEDYA GROUP_