Türkiye’nin en verimli topraklarından olan Genç Ovası, yapılacak iki yeni barajla tamamen sular altında kalacak. 450 hektarlık tarım alanının suya gömülme projesine İl Tarım Müdürlüğü sessiz kaldı.

Genç ilçesinin verimli ovası özel sektörün hizmetine sunulmasına sessiz kalındı. Türkiye’nin en verimli toprakları arasında yer alan Genç Ovası, Sürekli Köyü alt tarafında kalan Yatılı Bölge Ortaokulu ile Garip Köyü arasında kurulacak olan Gözeler Hes hidroelektrik santrali ile Genç’ten Çaytepe’ye kadar bulunan tarım arazileri tamamen sular altında kalacak. Bu barajın su tutma üst noktasının hemen bitiminde yine Çaytepe Köyü ile Dik Köyü hizasına karşılık gelecek şekilde bir set daha yapılacak. Bu barajın su tutma üst noktası ise yine en verimli arazilerden olan Dik Köyü Ovasında bulunan tarım arazileri ile Çaytepe Köyü altında bulunan tarım arazileri, Meşedalı köyünü ve sürekli köyünün tarım arazileri yok olacak. 

 

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ SESSİZ KALDI

Bingöl Tarım İl Müdürlüğü çoğunluğunun 1. Sınıf tarım arazisi olan Genç Ovasının sular altında kalmasına sessiz kaldı. 450 hektar civarı tarım alanının yok olacağına dair rapor hazırlayıp halkın bunun Bingöl’ün tarımsal alanının yok olmasına neden olacağına dair ilgili bakanlık ile yazışmalarda bulunmaması ve Bingöl’deki tarım alanlarının hakkını korumak yerine sessiz kalmayı tercih etmesi vatandaşın tepkisini çekti.

 

RAPOR HAZIRLAYIP PEOJENİN İPTALİNİ İSTEYEBİLİR

“Bingöl Tarım Müdürlüğü Genç Ovasının sular altında kalacağı için ciddi anlamda tarım arazilerinin etkileneceğini ve bununla ilgili bir rapor hazırlayıp ilgili bakanlığa sunabilir” diyen Genç halkı, “projenin iptalini istemesini arzu ediyoruz. Bingöl’de zaten az tarım alanları var bunların da bir kısmının suya gömülmesi kabul edilemez” dedi.

Çobandan İçleri Isıtan Hareket Çobandan İçleri Isıtan Hareket

 

SÜTAŞ YEM İHTİYACININ ÇOĞUNU ÇEVRE İLLERDEN Mİ KARŞILASIN ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ın özel gayretiyle Bingöl’e kazandırılan Sütaş yatırımının tarımsal alanlara ihtiyacının olduğu belliyken, Bingöl’deki tarım alanlarının yetersiz olduğu için çevre illerden yem desteğinin alacağını daha önce duyurmuştu. Buna rağmen ilimizde var olan tarımsal alanlarımızın, aralarında 1. sınıf tarımsal alanın da olduğu yaklaşık 450 hektarlık alanın suya gömülme isteği Bingöl’e ihanettir. 

 

OVADA YAPILACAK TEK ŞEY TARIM OLMALI

Bu derece verimli araziler için bugüne kadar bir sulama kanalı dahi yapılmadığı için arazilerin iyi değerlendirilemediğini belirten Genç halkı, “bu sene DSİ 950 hektarlık alanın sulanması için yapım ihalesini gerçekleştirdi. Söz konusu alan su ile buluşacaktı.  Genç Ovası, ilçenin alt tarafından başlayıp Çaytepe Köyü ve Dik Ovası ile birleşen devasa tarım arazilerine sahip. Bu tarım arazileri zengin alüvyal toprakların olduğu verimli arazilerdir. Buraya yapılacak en kötü proje yapılacak. Elektrik santrali ile birileri para kazanacak diye Genç’teki çiftçiler, Sürekli Köyü, Garip Köyü, Meşedalı Köyü, Çaytepe Köyü, Kumgeçit Köyü ve Dikköyü’nde bulunan çiftçiler neden mağdur edilsin. Türkiye’nin en verimli arazileri diyebileceğimiz araziler neden sular altında kalsın. Devletimizden tarımı bitirecek bu projelerin önüne geçmesini istiyoruz. Bir zamanlar bu ovada Türkiye’nin, belki de dünyanın en güzel karpuzu yetiştiriliyordu. Pamuğun dahi yetiştirildiği bu kıymetli topraklar sulara teslim edilmemeli. Buğdaydan patatese, karpuzu ve kavunu ile meşhur olan Genç ve Çaytepe Ovasında insanlar yeniden bu ürünleri ekmeye teşvik edilmesi gerekirken baraj projesi ile bölge ölü hale getirilecek. Devletimizden ovamızda yapılması planlanan barajların önüne geçmesini ve insanların yeniden üretime teşvik edilmesini istiyoruz”