Bingöl Belediye Meclisi Ocak 2023 toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait olan bazı yerlerde imar değişikliğine giderek millet bahçesine uyumlu olacak şekilde rekreasyon alanına dönüştürüldü.

Belediye Meclisinin aldığı karar şöyle;

“ Plan ve Proje müdürlüğünce 29.11.2022 tarih ve 32195 sayılı başkanlık makamı yazısı ile sunulan mülkiyeti Bingöl Belediyesine ait Kültür Mahallesi Aşağı Çarşı Mevkii Eski Mezbahane yeri olan ada : 759 parsel : 18-19-20'de kayıtlı taşınmaz ve ekleri olan tapu senetleri, aplikasyon krokileri ve plan örneği ilişikte gönderilmiş olup söz konusu alandaki parseller atıl durumda olduğu mevcut imar planında rekreasyon alanı olarak planlandığı bu alanın imar iyileştirmesi yapılarak satılması halinde Bingöl belediyesine kaynak aktarılacağından imar plan tadilatının yapılması talep edilmektedir. Buna göre; yapılan incelemede mevcut uygulama imar planında mülkiyeti belediyemize ait parsellerin bulunduğu alan Rekreasyon Alanı olarak planlanmıştır. Atıl durumda olan bu parsellerin hemen batısında yapımı devam eden millet bahçesi ile uyumlu olacak şekilde bunlardan daha iyi faydalanacak verimli ve kullanılabilir duruma getirmek için ve inşaat yüksekliği (2 kat) geçmeyecek şekilde Rekreasyon alanı iken imar plan Tadilatı ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı(Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde içermeyen depolar, Çevre sağlığı yönünden Tehlike Oluşturmayan İmalathaneler, Toptan Ticaret Pazarlama ve depolama alanları, Düğün Salonları, Halı Saha, Tenis Kortu gibi açık spor tesisleri, Konaklama tesisleri, Lokantalar yapılabilir.) azalan rekreasyon alanına karşılık Y=369700, X=4306400 ile Y=369900, X=4306600 koordinatlarının bulunduğu alanda eş değer yer park alanı ayrılmıştır. Rekreasyon alanı iken imar plan tadilatı ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak değiştirilmesine, plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.” (HABER MERKEZİ)

Editör: MD MEDYA GROUP_