Bingöl Defterdarlığı tarafından açıklanan verilere göre, kentte 2021 Ekim ayında vergi gelirleri olarak tahsilât oranı yüzde 71,16 olarak gerçekleşti.

Kadın Girişimcilere Arı Kovanı Desteği Kadın Girişimcilere Arı Kovanı Desteği

Bingöl defterdarlığı tarafından, 2021 yılı Ekim ayı faaliyet raporu açıklandı. Raporda, şu bilgilere yer verildi:

“Genel bütçe gelirleri olarak 732.224.610,28TL tahakkuka karşılık, 412.864.422,69TL tahsilat yapılmıştır. Tahsilat oranı ise % 56,38 dir. Vergi gelirleri olarak verilen 532.148.861,73TL tahakkuktan 378.667.156,02TL tahsil edilmiş olup, tahsilât oranı  %71,16 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan yaygın ve yoğun denetimlerde 0 adet mükellef denetlenmiş olup 0 adet tutanak düzenlenmiş ve 0,00 TL ceza kesilmiştir. Genel bütçe kapsamındaki kurumlarca yapılan ödemeler toplamı 2.534.529.323,28 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerin giderleri karşılama oranı % 16.28 tür. İlimiz Muhakemat Müdürlüğünde toplam 2319 adet dava olup, bunların 106 adedi hazine lehine,17 adedi ise hazine aleyhine kesinleşmiştir.” (HABER MERKEZİ)