Peygamber Sevdalıları Bingöl bölge koordinatörlüğü tarafından düzenlenen basın açıklamasına halk yoğun katılım gösterdi. Vakfın Bingöl Bölge koordinatörü Şefik Börü’nün okuduğu basın açıklaması kuran tilaveti ile başladı. Okunan basın metninde Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün Müslümanlar için önemine vurgu yapılıp, işgal altında olan bu topraklara her Müslümanın sahip çıkması, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için her Müslümanın üzerine düşen vazifeyi ifa etmesi gerektiği ve bölgenin İsrail’in insafına bırakılmaması vurgulandı.

“KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA’YI BİRLİKTE KURTARACAĞIZ”

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid–i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid–i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” diyerek İsra süresinin birinci ayetini okuyan Peygamber Sevdalıları Vakfı Bingöl bölge koordinatörü Şefik Börü, ümmet Kudüs’ü ve Mescid–i Aksa’yı hep birlikte kurtaracak, Kudüs’ü birlikte alacağız.” dedi.

“İSLAM ÜMMETİNİN ÖZGÜR KUDÜS’TE TOPLANACAĞI GÜNÜN YAKIN OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

Börü, “Kudüs işgal altındayken, Mescid–i Aksa Siyonist barbarlar tarafından fiili saldırılara uğrarken, bu mukaddes beldenin ve İslam’ın ilk kıblesinin özgürlüğe kavuşması için buluşmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu işgal sürecinin çok da uzun süremeyeceğine, İslam ümmetinin özgür Kudüs’te toplanacağı günün yakın olduğuna inanıyoruz. Uzağı yakın kılmak için büyük bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. Bu mücadele, sadece Filistinli Müslümanların omuzlarına yüklenecek bir mücadele değildir. Tüm Müslümanların Kudüs ortak paydasında bir araya gelip de sürdüreceği bir mücadele, Kudüs’ün hürriyetine giden kapıyı aralayacaktır. İşgalin bugüne kadar sürmesinin nedeni, ümmetin tek cephede ortak bir direniş sergilememesindendir. Her bir Müslüman bir kova su dökse Siyonist İşgalci rejimi sel alır ve yok olup gider.” dedi.

“KAYBIMIZI GÖREBİLMELİ, BİR YÜZYILI DAHA KAYBETMEMELİYİZ”

Fikri anlamdaki kopuş ile ulusal çıkarların öncelenmesi ve yaşanan iç çatışmalar nedeniyle zayıf düştüğümüz bir yüzyıl yaşandığını ifade eden Börü, “Kaybımızı görebilmeli, bir yüzyılı daha kaybetmemeliyiz. Çünkü geçen her zaman İslam ümmetinin aleyhine işlemektedir. Uzağı yakın kılmak, Kudüs’ü işgalden kurtarmak için güçlü bir birlikteliğin elzem olduğu artık görülmelidir. Siyonist rejimin rüyalarında gördüğü kâbus, güçlü bir İslam birliğidir. Dağınıklığımızdan cesaretle işgali genişleterek büyüten ve kalıcı hale getirmeye çalışan Siyonizm’i durdurmanın tek yolu ittihattır. İttihadı oluşturabilmek için atılacak ilk adım ise Siyonist rejimi meşru görmemektir. ‘Normalleşme’ adı altında dayatılan süreçler, İslam ümmetine bir fayda getirmeyeceği gibi işgal rejimini güçlendirecek, cinayet ve katliamlarını artıracak, onları pervasız kılacaktır. Nitekim son yıllarda yaşananlar bunun bariz bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

“SİYONİST REJİMİN RÜYALARINDA GÖRDÜĞÜ KÂBUS, GÜÇLÜ BİR İSLAM BİRLİĞİDİR”

Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılara dikkat çeken Börü, “Filistin’de hemen her gün şehit haberleri gelmekte ve Mescid–i Aksa saldırıya uğramaktadır. Siyonist rejimin rüyalarında gördüğü kâbus, güçlü bir İslam birliğidir. Yüzlerce kadın ve çocuğun zindanlarda olduğu Filistin’de, Müslüman kardeşlerimiz ümmetin duasının yanında fiili desteğini de beklemektedir.” dedi.

“İSLAM ÜLKELERİNİ İDARE EDENLERE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞMEKTEDİR”

Müslümanların birliğinin önemine vurgu yapan Börü, “İslam coğrafyasında var olan sorunları sonlandırmak, ihtilafları ortadan kaldırmak, birliğimizi sağlamak, Müslümanları aziz, kâfirleri ve münafıkları zelil kılmak hepimiz adına büyük bir sorumluluktur. Burada en büyük sorumluluk İslam ülkelerini idare edenlere düşmektedir. Kudüs’te akan her bir damla kanın hesabı hepimizin defterine yazılmaktadır. Buradan sadece İslam ülkelerine değil, uluslararası kuruluşlara da seslenmek istiyoruz. Siyonizm belası sadece Müslümanların başına gelmiş bir felaket değildir. Siyonizm’in ana hedefi bütün bir insanlığı köleleştirmektir. Kendilerini üstün ırk gören bu lanetli güruh, tüm dünyayı kaosa mahkûm etmek istemektedir. Kargaşadan beslenen Siyonizm, dünyada var olan büyük sorunların, savaş ve çatışmaların tek kaynağıdır. Ey Müslümanlar! Bu gerçek karşısında daha ne kadar sessiz kalacağız. Bugün Müslümanların etrafındaki ateş söndürülmezse ümmetin tümünü saracaktır.” İfadelinde bulundu.

“KUDÜS VE MESCİD–İ AKSA’NIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ATILACAK HER ADIMI DESTEKLEMEKTEYİZ”

Börü, “Buradan bir kez daha vurgulamak isteriz ki bizler, Kudüs ve Mescid–i Aksa’nın özgürlüğü için atılacak her adımı desteklemekteyiz. Bedeli ne olursa olsun, Kudüs ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid–i Aksa için her türlü mücadeleyi vereceğiz. İşgalci Siyonistlerin gördüğü kâbusların bir gün gerçekleşeceğine yakinen inanıyoruz. Kudüs’ün ve Mescid–i Aksa’nın özgürlüğü için verilen mücadele eninde sonunda galip gelecektir. Çünkü bu, Yüce Allah’ın vadidir. Rabbimizin vaadi ise hiç kuşkusuz haktır.” İfadelerini kullandı.

Basın açıklaması İlahiyatçı Sadullah Arpa’nın okuduğu dua ile sona erdi.  (Haber Merkezi)

Editör: MD MEDYA GROUP_