İŞKUR ile Bingöl Valiliği 105 kişi, Genç Kaymakamlığı 10 kişi, Solhan Kaymakamlığı 10 kişi, Karlıova Kaymakamlığı 10 kişi, Yedisu Kaymakamlığı 5 kişi, Adaklı Kaymakamlığı 5 kişi, Kiğı Kaymakamlığı 5 kişi olmak üzere toplam 150 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 23.10.2023 – 27.10.2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru için Katılımcı Şartları aşağıda belirtilmiştir.

Katılımcı şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

Kullanılmayan Ürünler Geri Dönüşümle Sanata Dönüştürülüyor Kullanılmayan Ürünler Geri Dönüşümle Sanata Dönüştürülüyor

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç);

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin birbuçuk katını (17.103,48 TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

Asil ve Yedek Katılımcılar, % 100 noter kurası ile belirlenecektir.

Noter Kuraları 31 Ekim 2023 tarihinde çekilecektir.

 Başvurular İl Müdürlüğü, İŞKUR e-şube, e-Devlet ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır.

Bingöl Valiliği ve Bingöl İlçe Kaymakamlık Programları 06 Kasım 2023 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.

Editör: MD MEDYA GROUP_