Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Emre Şahin’in yer aldığı ve Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Cemal Georg Orhan’ın yürütücülüğünü yaptığı “Farklı Bor Kaynaklarının Tibial Diskondroplazili Etlik Piliçlerde Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında destek almaya hak kazandı.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilmekte olan proje, bor mineralinin borik asit ve sodyum pentaborat pentahidrat formlarının tavuklarda ciddi ekonomik kayıplara neden olabilen tibial diskondroplazi adlı iskelet sistemi hastalığının oluşumunu önlemek amacıyla kullanma potansiyelini karşılaştırmalı olarak araştıran ilk çalışma özelliği taşıyor.

Bingöl’de Akraba Olan İki Aile Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu Bingöl’de Akraba Olan İki Aile Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu

TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan ve yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Emre Şahin’in yaptığı “Farklı Organik Atıklar Kullanılarak Yeşil Sentez Yoluyla Üretilen L-Histidin Destekli Çinko Oksit Nanopartiküllerinin İn Vitro Kanatlı Sindirim Sistemindeki Etkisinin Araştırılması” başlıklı projede  organik atıklar ve L-histidin amino asidinin ZnO-NP sentezinde birlikte kullanılmasıyla bunların partikül boyu küçültücü fonksiyonlarının agonist bir etki göstermesi sağlanarak Zn’nin biyoyararlanım seviyesini ve antibakteriyel etkisini değiştirebileceği hipotezi öne sürülmüştür. Beklenen sonuçlara varılması halinde projenin organik atıkların geri dönüşümünün sağlanması, ZnO-NP’lerin biyoyararlanımının artması ve Zn kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi gibi konularda öncü olunması amaçlanıyor.

Editör: MD MEDYA GROUP_