14 Mayıs 2023 milletvekili genel seçimleri için SGK Daire Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti’den Bingöl Milletvekili Aday Adayı olan Yakup Süngü, ziyaretlerini sürdürüyor. Katıldığı toplantılar ve yaptığı ziyaretlerde siyasetin fikirsel bir çatışmadan uzaklaşıp hizmet eksenli bir yarışa ve mücadeleye dönüşmesi gerektiğini anlatan Süngü, teknoloji çağında üretim ve gelişim hedeflerinin bu bağlamdan kopuk olmasının düşünülemeyeceğini vurguluyor.

Yaptığı değerlendirmelerde teknolojinin nimetlerinden faydalanmak, istihdam ve işgücünün bu alanlarda yoğunlaşması gerektiğini dile getiren Süngü, var olan potansiyelin geliştirilmesi, eksiklerin de giderilip altyapısının hazırlanarak doğru planlamayla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Bingöl Üniversitesi'nin kurulması ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri alanında eğitim veren bölümlerin açıldığını aktaran Süngü; “Bu bölümlerde öğrencilere ileri teknolojik sistemler hakkında bilgi verilmektedir fakat kapasite ve mali yetersizlikten dolayı gelişimin oldukça gerisinde kalmış ve istenilen seviye yakalanamamıştır ” dedi.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK YATIRIMLARA YÖNELMELİYİZ

“Bingöl’deki sanayi yatırımlarına değinen ve yeni dönemde teknoloji odaklı yatırımlara yönelimin gerekliliğine dikkat çeken Süngü; “Yapılan araştırmalara göre Bingöl ilinde 18 sanayi işletmesi bulunmaktadır ve genellikle gıda, tekstil, mobilya ve metal sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektörlerin yanında özellikle özel gayretler ile ve sahip olduğumuz deneyimler sonucunda teknolojik alanda çalışmaların yapılacağı fabrikalarında açılması beklenmektedir. Bingöl’e son yıllarda yapılan en büyük yatırım Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının ve Sütaş firmasının yatırımlarıdır. Bunun en önemli sebebi Bingöl’ün sahip olduğu jeolojik ve iklimsel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bunun haricinde Bingöl şehrimize katma değer katacak yatırımlarımız maalesef yetersizdir.”

ÜRETİM VE YENİLEME TESİSİLERİ… 

“Bu bağlamda teknoloji alanında da gelişimi sürdürülebilir kılmak adına Ar-Ge çalışmalarının artması ve daha çok istihdam sağlamak için bir üretim ve yenileme tesisi kurulması amaçlanmaktadır. Bu tesisler Bingöl’ün içinde bulunduğu teknolojide kendine yeterlilik durumundan üreten, istihdam sağlayan, yerli ve milli üretim anlayışı ile Türkiye’nin ithalat yangınına bir nebzede olsa çare olan Ar-Ge tesisleri, sahip olduğumuz tecrübe ile kurulacaktır.” 

Bingöl’de var olan teknolojileri sıralayan Süngü, atılacak yenilik adımlarını şöyle özetledi;

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ: Bingöl Üniversitesi, son yıllarda teknolojiyi eğitim sürecine dahil ederek öğrencilerine daha iyi bir eğitim imkânı sunmaktadır. Üniversite kampüsü içinde yer alan BTY (Bingöl Teknoloji Yatırım A.Ş.) bünyesindeki Ar-Ge merkezi, özellikle yazılım, elektronik ve bilişim teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. İlde bulunan bazı firmalarında teknolojik ürün tasarım ve üretim konusunda olan destekleri bu alanda olan talebi arttırmıştır. Bizler hizmete geldiğimizde âtıl bir durumda olan bu bölümlerimizi tekrar canlandıracak ve üretim ve yenileme fabrikalarımıza entegre edeceğiz.

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ: Bingöl Üniversitesi, yapay zekâ alanında araştırma yapan üniversiteden biridir. Üniversitenin bünyesinde bulunan Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi, yapay zekâ teknolojileri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Fakat istenilen seviyede olmaması yine desteklemenin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Geleceğin teknolojisi olan yapay zekâ bizlerin çok önem verdiği bir alan olması hasebi ile çok önemli projelerimiz olacaktır. Örneğin, bölgedeki birçok kamu kurumu ve özel şirketler verimliliklerini artırmak, müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve iş süreçlerini optimize etmek amacıyla yapay zekâ uygulamalarını kullanmasını teşvik edeceğiz. Örneğin, yerel bir banka, müşteri hizmetlerinde yapay zekâ uygulamalarını kullanarak müşteri memnuniyetini artırabilecek ve iş süreçlerini hızlandırabilecektir.

Ayrıca, Bingöl'de sağlık sektörü de yapay zekâ teknolojileri kullanmayı teşvik ile alt yapı hizmetlerini geliştirecek yapay zekâ destekli teşhis ve tedavi yöntemleri, hastaların tedavi sürecinde daha doğru sonuçlar almasına yardımcı olabilecektir.

Bingöl'de, yapay zekâ teknolojilerinin diğer potansiyel uygulama alanları arasında otomotiv endüstrisi, tarım, lojistik ve perakende sektörü yer alır. Ancak, bu sektörlerdeki yapay zekâ uygulamaları henüz gelişmemiş durumda olması bizleri üzmektedir.

METAVERSE TEKNOLOJİLERİ: Bingöl Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen bazı sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik projeleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi "Bingöl Turizm Rehberi" adlı uygulama, Bingöl'ün turistik yerlerini sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaret edebilme imkânı sunar. Bu gibi projeleri daha da arttırmak için kurmayı amaçladığımız Ar-Ge tesisimizde sanal gerçeklikle ilgili geliştirmeler yapmayı da amaçlamaktayız. 

TARIM TEKNOLOJİLERİ: Bingöl, tarım ve hayvancılık açısından oldukça zengin bir bölgedir. Bu sektörde teknolojik gelişmeler de yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda akıllı tarım teknolojileri ve modern sulama sistemleri gibi yeniliklerle birlikte tarım sektörü daha verimli hale gelmektedir. Amaçladığımız modern uygulamalar ile Bingöl’ün çiftçilerine çok önemli destekler sağlayarak hem tarım hem de hayvancılık alanlarında yeni istihdamlar oluşturmak hedeflerimiz arasındadır.

Sonuç olarak, Bingöl’de teknoloji alanında yapılan yatırımlar ile iletişim, internet altyapısı ve sağlık sektörü gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedilmeye açıktır. Teknolojik gelişmelerle birlikte şehrimiz, daha modern bir şehir görünümü kazanacak ve kazanmaya devam edecektir. Bu gelişmeler sayesinde ilimiz, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da gelişecek ve hızla ilerleyecektir. Ama teknoloji yerinde durmamaktadır. Sürekli olarak bir güncelleme ve yenilik gelmektedir. Bu yenilikleri yakalamak, geride kalmamak, daha iyi hizmet verebilmek bizler hazırız.

Editör: MD MEDYA GROUP_