Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) tarafından yayımlanan ilana göre, Sözleşmeli Oda Sicil, Hizmet ve Güvenlik birimi personelleri alınacak.

Yapılan duyuru şu şekilde;

4857 sayılı iş kanununa göre Sözleşmeli Oda Sicil, Hizmet ve Güvenlik Birimi personelleri alınacaktır. Müracaatlar 10/01/2023 tarihinde başlayacak olup, başvuru sahiplerinin 16/01/2023 mesai bitimine kadar Odamıza başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

ARANAN NİTELİKLER:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için),

Kamu haklarından mahrum olmamak,

26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak,

Lisans mezunu olmak, (Oda Sicil Birimi Personeli için)

İyi derecede bilgisayar kullanabilmek tercih sebebidir. (Oda Sicil Birimi Personeli için)

Silahlı veya silahsız güvenlik sertifikası (Güvenlik Birimi Personeli için)

BAŞVURU DÖKÜMANLARI:

Telli bir dosya içerisinde aşağıdaki evrakları Odaya müracaat esnasında getirmeniz gerekmektedir;

Fotoğraflı ve güncel Özgeçmiş (CV)

Üniversite diploması aslı ve fotokopisi (Oda Sicil Birimi Personeli için)

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

Sağlık Raporu

Adli sicil belgesi (Temiz kâğıdı)

Güvenlik Sertifikası (Güvenlik Birimi Personeli için)

*Eksik evrak getirmek elenmek sebebidir.

Editör: MD MEDYA GROUP_