Sağlık Bakanlığı 2024 yılında personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanmış olan karar kapsamında Bakanlığın 34 bin 988 Personel alımı yapılacak. Bu kapsamda Resmi Gazetede yayımlanmış olan Sağlık Bakanlığı alımları hakkındaki tüm detaylar...

34 BİN 988 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı yayımladığı iki resmi duyuruya göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 34 Bin 988 sağlık personeli alımı için kontenjan ve ilan detayları belli oldu.

27 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK!
Resmi Gazetede yayımlanmış olan konulardan biriside 27 bin personel alımı yapılacağı oldu. Bu kapsamda resmi karar " Eleman Temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2024 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi 10/7/2023 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir." 

Alımlar " Acil Sağlık Hizmetleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlık Evi, Yataklı Tedavi " birimlerine gerçekleştirecek. 

KONTENJAN DAĞILIMI
Diyetisyen 1 Kişi,
Ebe 9 Kişi,
Hemşire 2 Kişi,
Sağlık Memuru 25 Kişi,
Sağlık Teknikeri 1 Kişi,
Tabip 3498 Kişi,
Uzman Tabip 23464 Kişi,

7988 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!
Resmi Gazetede yayımlanan diğer personel alımı kararı oldu. Bu kapsamda Bakanlık bünyesindeki dolu ve boş kadroları açıkladı. Söz konusu karar kapsamında Cumhurbaşkanı onayı ile dolu ve boş kadrolar açıklandı. Bu boş kadrolarda içerisinde alım yapılacak boş kontenjan dağılımı şöyledir;

25 Müfettiş Yardımcısı,
1 Sosyolog,
16 Mühendis,
8 Mimar,
2 şehir Plancısı,
3 İstatistikçi,
3561 Asistan,
1400 Uzman Tabip,
2324 Tabip,
170 Diş Tabibi,
180 Uzman Diş Tabibi,
47 Mühendis,
63 Avukat,
9 Şef, 
164 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
7 Mühendis,
5 Hizmetli

Editör: MD MEDYA GROUP_