İŞKUR ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 10 kişiye yönelik olarak düzenlenecek Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları başladı, 23 Eylül’e kadar başvurular devam edecek.

Alınacak personeller için katılım şartları ise şu şekilde belirlendi;

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç);

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin birbuçuk katını (8.250,53 TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

Katılımcılar, yüzde 100 noter kurası ile belirlenecektir.

 Başvurular İl Müdürlüğünden alınmayacak olup İŞKUR e-şube, e-Devlet ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Programı 04 Ekim 2022 tarihinde başlayacak, 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir.

Editör: MD MEDYA GROUP_