Yıllar Birbirini Kovalıyor, Yürekteki Acılar Bir Türlü Dinmiyor Yıllar Birbirini Kovalıyor, Yürekteki Acılar Bir Türlü Dinmiyor

Elazığ Bölge Müdürlüğüne bağlı Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünün 2024 yılı iş programında bulunan 3302 Sayılı yasa kapsamında çalışmalara başlamadan önce Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Hasırcı, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Enver Yıldırım, Bingöl ilinde çalışacak 64 ve 114 nolu orman kadastro komisyon üyelerine, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünün teknik personeli, Bingöl kadastro müdürü ve kontrol mühendislerinin katıldığı toplantı yapıldı. Toplantıda yapılacak çalışmaların koordineli yürütülmesi, çalışma sırasında dikkat edilecek hususlar, çalışmaların mevzuat açısından değerlendirilmesi yapıldı.​​

Editör: MD MEDYA GROUP_