Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sitesinde kısmi süreli çalışanlarla ilgili zorunlu genel sağlık sigortası kapsamı hakkında bilgilere yer verildi.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA MIDIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sitesinde yer alan bilgi;

“Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini ödemesi zorunlu mudur?

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunlu iken, 26.03.2020 tarihinde yayınlanan 7226 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ile bu süre 8 gün ve daha az çalışanlar olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların eksik günlerine ait GSS primlerini tamamlama zorunluluğu da kaldırılmıştır.”

2024 YILI İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM TUTARI NE KADARDIR?

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2024 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 600,08 TL’dir.

GENÇLER GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN NASIL YARARLANMAKTADIR?

Lise ve dengi öğrenimden/ yüksek öğrenimden mezun olan gençler genel sağlık sigortasından nasıl faydalanmaktadır?

Televizyon Satın Alırken Bunlara Dikkat Edin Televizyon Satın Alırken Bunlara Dikkat Edin

Lise ve dengi öğrenimden mezun olan gençlerimiz mezun oldukları tarihten sonra 20 yaşını, yükseköğrenim görüyorken mezun olan gençlerimiz ise mezun oldukları tarihten sonra 25 yaşını geçmemek üzere iki yıl süre ile primleri Devlet tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanma hakları bulunmaktadır.

Editör: MD MEDYA GROUP_