İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan koordinasyon toplantısına Vali Ali Mantı’nın yanı sıra Belediye Başkan V. Halim Sügü, Vali Yardımcıları Cevat Gün ve Tunahan Çil, İlçe Kaymakamları ve kurum amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mantı şunları söyledi:

‘Kış mevsimi dolayısıyla kurumlar arası koordinasyon ile bir takım tedbirlerin alınması ile ilgili olarak toplanmış bulunuyoruz. Kamuya ait bütün imkânlarımızı vatandaşımızın zorlu kış şartlarını atlatabilmesi için kullanacağız. Bu hizmetleri gerçekleştirirken hiçbir şekilde kurumsal taassuba kapılmamalıyız. Asıl olan vatandaşımıza zamanında ve kaliteli hizmet sunabilmek olup mağduriyet yaşatmamak ve afet ve acil durumlarda mağduriyetleri asgariye indirmek temel hedefimizdir. Vatandaşımızın kış aylarına dönük talep ve tepkilerine hazırlıklı olmalı ve sorunları en hızlı şekilde, en uygun araçlarla ve en uygun dille çözmeliyiz. İmkanları optimum düzeyde kullanmalıyız. Özellikle ilçelerimiz ile yoğun ve sıcak temas halinde olmalıyız. İl ve ilçelere ulaşımı sağlayan yolların kapalı kalmaması için olağanüstü seferberlik göstermeliyiz’ dedi.

Daha sonra Afet ve Acil Durum İl Müdürü M. Emin Boğatekin’in koordinasyon ile ilgili olarak yaptığı sunumun ardından şu kararlar alındı.

                     

 1. Karla mücadelede müdahale önceliğinin aşağıdaki sıraya göre yapılması;

 

 • Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından meteorolojik uyarıların ilgili kurumlara gönderilmesi,
 • Haberleşmenin temini ve müdahale koordinasyonun sağlanması,
 • Ulaştırmada öncelikli (taşımalı eğitim, hasta nakli vb.) yolların açılması ve trafiğin düzenlenmesi,
 • Kurtarma ve tıbbı ilk yardımların koordinasyonu,
 • Hasta, yaşlı, bebek ve yaralıların sağlık kuruluşlarına nakli,
 • Müdahale aşamasında emniyet ve asayişin sağlanması,
 • Geçici barınma, iaşe ve ibate hizmetlerinin sağlanması,
 • Yolda mahsur kalan araçların kurtarılması ve yol temizliği,

 

 1. İlimiz şehir içi ve şehir dışı güzergâhlarda karayolu ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülmesi, yollarda mahsur kalanların kurtarılarak güvenli bölgelere nakledilmesi, iaşe ve ibate ihtiyaçlarının karşılanması ile huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini temin edebilmek amacıyla;

 

 • Meydana gelmiş veya gelmesi muhtemel Afet ve Acil Durum haberinin (Yoğun kar yağışı, sağanak yağış, çığ, sis ve buzlanma gibi hava koşulları) alınması durumunda ÇOK İVEDİ ALO AFAD 122 hattı veya karar ekindeki iletişim numaraları aranarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) durumdan haberdar edilerek derhal olaya müdahale edecektir.

 

 • İl AFAD Müdürlüğü kendisine bildirilen veya kendisinin ulaştığı Afet ve Acil Durum haberini derhal ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşarak acil müdahale koordinasyonunu sağlayacaktır. Afet ve Acil Durum olayının seviyesine göre (İAADYM) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanacaktır.

 

 • Toplantıya katılan Kamu Kurum ve Kuruluşları ve birimleri kendileri ile ilgili "Karla Mücadele Eylem Planlarını" hazırlayacaklar ve ekiplerdeki görevli personel iletişim bilgileri ile taşıt, araç ve gereç cetvellerini en geç Kış Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısından bir hafta önce Valiliğe (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) göndereceklerdir.

 

 • Kış şartları nedeniyle yolların kapanması durumunda yolda kalan sürücü ve yolcular ile trafiğe kapanan yollara girmelerine izin verilmeyen araç sürücülerinin geçici konaklama, iaşe ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Belediyeler, Kaymakamlıklar ve Kızılay tarafından sağlanacaktır.

 

 • İl Sağlık Müdürlüğü; Acil vakalar, özellikle diyaliz hastaları ve hamile bayanların olası yol kapanması durumunda, ivedilikle en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi ile ilgili çalışmaları planlayarak bu konudaki eksik personel, araç ve gereçlerini tamamlayacaktır. (Kar Paletli Ambulans-Zincirli Ambulans-Helikopter Ambulans)

 

 • Yağış nedeniyle yolların kapanması veya trafik akışının yoğunlaşması gibi hallerde araçların şehir içi ve şehirler arası alternatif güzergahlara yönlendirilmesi trafik ekiplerince sağlanacaktır. Gerek görülmesi halinde Valilik Basın Müdürlüğünce gerekli duyurular yapılacaktır.

 

 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, 1 Nisan 2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” 5. Maddesinin 1. Fıkrasında “Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 01 Aralık ile takip eden yılın 01 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur” ibaresi uyarınca ve aynı maddenin 2.fıkrasında yer alan, “ il sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır” hükmü uyarınca ilimizde kış şartlarının ağır geçmesi ve trafik güvenliği bakımından 01 Aralık 2017-01 Nisan 2018 tarihleri arasında ilimiz sınırları içerisinde yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmesine, alınan karar doğrultusunda denetimlerin yapılarak yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanmaları sağlanarak kullanmayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

 

 •  İlçe Kaymakamlıkları sorumluluk alanı içerisindeki köy muhtarlarını bilgilendirerek, asılsız ihbarların önüne geçilmesi sağlanacak, ihbarların teyitleri muhtarlar ve bölgedeki jandarma karakollarından sağlanacaktır.

 

 • İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri karayollarında karla mücadele çalışmalarını yürüten görevliler ile işbirliği ve koordine içinde bulunarak gerekli görülen yerlere tabela konulması konusunda Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne talepte bulunacaklardır.

 

 • Arıza, kaza veya hava muhalefeti nedeniyle, yolda kalan araçların çekilip kurtarılmalarını sağlamak amacıyla, gerek görülmesi halinde AFAD tarafından vinç ve kurtarma aracı temini sağlanacaktır.

 

 • Kurum ve kuruluşlar “Karla ve Buzla Mücadele” komisyonunda alınan kararları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, sürekli kesintisiz iletişim, ulaşım ve enerjinin devamlılığı için kararda belirtilen hususların işbirliği içerisinde uygulanmasına karar verilmiştir.