Kamuda sıkı tasarruf dönemi başladı. Bakanlıkların yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları arka arkaya tasarruf genelgesi yayınlayarak bu kapsamda hangi adımları atacaklarını duyuruyorlar.

İlk etapta Adalet, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma ile Tarım Bakanlıkları A'dan Z'ye birçok kalemde tedbirleri hayata geçirdi. Araçtan servise, enerji kullanımından restorasyona birçok kalemde ciddi tasarruf yapılacak. Söz konusu tedbirlere harfiyen uyularak kamu bütçesindeki yük hafifletilecek.

BAKANLIK ARAÇLARI SATILDI

Tasarruf tedbirlerinde en hızla hareket eden kurumlardan biri olan Adalet Bakanlığı, birçok kalemde tasarruf tedbirleri hayata geçirdi. İlk etapta bakanlık bünyesindeki 2010- 2011 model araçlar satıldı ekonomiye kazandırıldı. Yeni araç alınmadı, sayı azaldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2012 model bir araca biniyordu. Bir program sırasında araç yolda kalınca, sadece bakan için banka promosyonu kullanılarak yeni araç temin edildi. Adalet Bakanlığı'na ait ama Yargıtay veya AYM gibi kurumlar tarafından kullanılan araçlar ise geri alındı.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERE SON VERİLDİ

Adalet Bakanlığı, personel ile ilgili de adımlar atarak geçici görevlendirmelere son verildi. Yurt dışı görevler ise çok zorunlu olmadığı sürece iptal edildi. Toplantı ve eğitim amaçlı organizasyonlar ise bakanlık tesislerinde yapılıyor. Ankara dışı görevlerde otel yerine bakanlığa ait misafirhaneler kullanılıyor.

Dergi basımı da tamamen iptal edildi. Adalet Bakanlığı, personel servislerini de kaldırıldı. Nöbete kalan ya da kurum görevleri için araç havuzu oluşturuldu. Nöbete kalanlar tek araçla evlerine dağıtılıyor. Yargıtay'ın eski binasının restore edilmesinden de vazgeçildi. Mevcut malzemelerle yenileme kararı alındı.

Balkonda başlayan çikolata macerası Balkonda başlayan çikolata macerası

TÜKETİM % 16 AZALACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kamuda enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda çalışmalar yürütüyor. Bakanlık, kamu binalarında 2030 yılına kadar yüzde 30 enerji tasarrufu hedefliyor. 2030'a kadar 1.2 milyon sokak aydınlatmasının LED dönüşümü de tamamlanacak. Bakanlığının verimlilik alanında yürüttüğü faaliyetleri değerlendiren Bakan Alparslan Bayraktar, "Enerji verimliliği öncelikli gündem maddelerimizden biri.

Enerji planlamalarımızda bu konu önemli bir yer tutuyor. Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Bu konuda yeni yatırımları destekleyeceğiz. 2030 yılı için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklarla aktif olarak çalışıyoruz" dedi. Bu politikalarda enerji verimliliği önemli bir yer tutuyor.

Sunulan hizmetin kalitesini düşürmeden, sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden bir enerji verimliliği stratejisi geliştiren bakanlık, 2030 yılına ilişkin yol haritasını geçen ocak ayında devreye aldı. Enerji Verimliliği Stratejisi ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı doğrultusunda 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 16 azaltılması ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunulması planlanıyor.

EŞANTİYON VE HEDİYELİK EŞYA UYARISI

Bakanlık kaynakları, Millî Savunma Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında neler yapacağına dair, "Tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biriyiz. Bu konuya savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir" bilgisini paylaştı.

Tüm birimlerine genelge yollayan Tarım ve Orman Bakanlığı da, "Araç almayın, izin verilenler dışında eşantiyon, hatıra ve hediyelik eşya yaptırmayın. Atık kağıtları ayrı toplayarak değerlendirin. Fotokopi makinelerini özel maksatlı kullanmayın" uyarısında bulundu. TAKVİM

Editör: MD MEDYA GROUP_