İş yerlerinin mal sahipleri, genellikle stopaj vergisi ile birlikte kira gelirini beyan ediyor. Ancak konutlarda aynı şartlar söz konusu değil. Bazı mal sahipleri bilgisizlikten, bazıları ise daha fazla kazanç elde etmek için ya kira gelirini beyan etmiyor ya da çok daha düşük beyan ederek vergi kaçırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayında verilecek kira geliri beyanı öncesinde kira gelirlerinden vergi ödemeyenleri tespit etmek için düğmeye bastı.

TEBLİGATLAR GİTMEYE BAŞLADI

Büyükşehirlerde kiracılara bir görüşme mektubu gönderilmeye başladı. Mektubu alan kiracı, çağrıya uyarak istenen belgelerle birlikte belirtilen adrese gidiyor.

Bu yeni uygulama, kiracılar ve mal sahiplerinin odağında.

"POTANSİYEL KİRACILARA AİT ADRESLER TESPİT EDİLİYOR"

Dereceye Giren Üreticilere Kovan Desteği Dereceye Giren Üreticilere Kovan Desteği

Bu aşamada Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kiracılara yönelik bir duyuru paylaşarak şöyle dedi:

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler tespit edilmektedir. Buna göre mükelleflerimizi gönüllü uyuma davet etmek üzere bilgilendirme mektupları gönderilmekte ve/veya kiracı yoklama yapılmaktadır.

YOKLAMA YAPILIYOR

Yapılan yoklama sonucunda ulaşılamayan kiracılara belirtilen gün ve saatte, belirtilen adrese gelmeleri için ödenen kiralara ilişkin görüşme mektubu bırakılmaktadır.

KİRA BİLDİRİM FORMU’NU DOLDURMAYA DAVET

Bugünden itibaren görüşme mektubu bırakılan kiracı vatandaşlarımız, kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi Uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu’nu doldurarak da yapabileceklerdir. Bu doğrultuda kira ödeyen tüm vatandaşlarımızı Kira Bildirim Formu’nu doldurmaya davet ediyoruz.

KİRA BİLDİRİM FORMUNA ERİŞİM NASIL OLACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı, kiracıların forma nasıl ulaşacağını ve yapılacak aşamaları da şu ifadelerle bildirdi:

Kira Bildirim Formu; Dijital Vergi Dairesine (dijital.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileri (kullanıcı kodu / T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası) ve şifre veya e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında sol menüde en alt bölümde yer alıyor.

“Kira Bildirim Formu” alanında kullanıcılardan istenen;
- Kiracıya ilişkin bilgiler,
- Mülk sahibine ilişkin bilgiler,
- Taşınmaza ilişkin bilgiler,
- Kira ücretinin yatırıldığı hesap bilgileri,
- Bildirime ilişkin açıklamalar
bölümlerinin doldurularak kaydedilmesi gerekiyor. (Ensonhaber)

Editör: MD MEDYA GROUP_