Evliliklerinde 25 yılı dolduran ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınması amacıyla hazırlanan kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal hazırladığı teklifi Meclis'e sundu. Sosyal devlet vurgusu yapılan metinde 25 yıl detayı dikkat çekti.

Mynet’te yer alan habere göre; Tanal’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, sosyal devlet vurgusu yapıldı.

HEDEF ULUSAL BÜTÜNLEŞME

Gerekçede, sosyal devlet anlayışına göre devletin, ekonomik ve sosyal yaşama müdahale yoluyla, toplumdaki sınıf çatışmalarını yumuşatarak, ulusal bütünleşmeyi sağlamayı hedeflemesi gerektiği kaydedildi. "Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde öncelikli olarak toplumun güçsüz kesimlerine ve elbette herkese insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşam seviyesinin sağlanması gerektiğinin" belirtildiği gerekçede, ayrıca anayasanın “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60. maddesinin, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmünü içerdiği aktarıldı.

"ANAYASADAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜK"

Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, devletin sosyal güvenliği sağlayacak tedbirleri alma yükümlülüğünün, anayasadan kaynaklanan bir yükümlülük olduğu vurgusu yapıldı.

"DEVLETİN GÖREVİ KABUL EDİLMELİ"

Çalışma hayatına katılamayan kadınların, çoğunlukla çocuklarının bakımını üstlenmesi sebebiyle çalışma hayatından mahrum kaldığının dile getirildiği gerekçede, “Toplumsal gerçeklerin farkına vararak bu durumların meydana getirdiği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hususunda birtakım düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu itibarla, çeşitli sebeplerle iş hayatına katılamayan ev kadınlarının ileri yaşamlarının güvence altına alınmasının devletin bir görevi olduğu kabul edilmeli ve evlilikte 25 yılı dolduran ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Editör: MD MEDYA GROUP_