Kahramanmaraş merkezli depremin ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl Üniversitesinde de uzaktan eğitim verilmeye başlandı. Bingöl Üniversitesi senatosu, eğitim yılı ile ilgili yeni kararlar aldı.

Bingöl Üniversitesinden yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi; “Üniversitemiz Senatosu, Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.03.2023 tarihli kararına istinaden aynı gün toplanarak 03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere aşağıdaki kararları almıştır:

1-Halihazırda uygulanmakta olan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında uygulama yapan öğrencilerin ve Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrencilerin söz konusu uygulamalı eğitimlerinin mahallinde yüz yüze yapılmasının bahar dönemi sonuna kadar devamına,

2-Birinci maddede belirtilen yüz yüze sürdürülecek eğitimlerin dışında kalan laboratuvar, atölye vb. uygulamalı derslerin, uygulamalı proje çalışmalarıyla bahar dönemi boyunca uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesine,

3-Birinci ve ikinci maddede belirtilen eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında kalan, tüm teorik derslerin bahar dönemi boyunca uzaktan öğretim modeliyle yürütülmesine, bununla birlikte bu madde kapsamındaki derslere isteyen öğrencilerin yüz yüze katılabilmelerine, yüz yüze katılacak öğrencilerde devam şartı aranmamasına,

4-Ara sınavların (birinci maddede ifade edilen özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitim içeren dersler hariç) uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

5-Özel öğrenci olarak eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

6-Yarıyıl sonu ve diğer sınavların nasıl yapılacağının ileride değerlendirilmesine karar verilmiştir.” (HABER MERKEZİ)

Editör: MD MEDYA GROUP_