Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Ahmet Alkal’ın yaptığı panele, konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, Doç. Dr. Aziz İlhan, Dr. Öğr. Üyesi M. Abdulbaki Karaca ve Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu katıldı.

“Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi 3 alanda buluşuyor”

Panelde konuşan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, “Eğitimcilerin yani öğretmenlerin, öğretim elemanların ortak noktası öğretim faaliyetlerinin yürütülmesidir. Bu faaliyetlerin yürütülmesi üç alanda buluşuyor. Bunlar; alan bilgisi, mesleki bilgi ve genel kültürdür. Bu alanlar, öğretmenin öğrencisine öğretim faaliyetlerinde ‘bu dersi ne için öğretiyoruz ne öğretmeliyiz, nasıl öğretmeliyiz ve ne kadar öğrettik’ sorularına cevap vermesine yardımcı olur” diye konuştu.

“Değerlendirme, öğreticiye bilgi sağlayan bir araçtır”

Panelistlerden Doç. Dr. Aziz İlhan, “Ölçme, genel anlamda bir büyüklüğün gözlenip aynı cinsten bir birimle ifade edilmesidir. Bireylerin gözlenen özelliklerinin sayılara karşı getirilmesi ve bu sayılar yardımıyla gözlenemeyen davranışları hakkında kestirmelerde bulunmaktır. Nesnelerin belirli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise öğrenme hedefleri yönündeki ilerleme süreciyle ilgili öğreticiye bilgi sağlayan bir araçtır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“İletişim, iki insanın birbirinin farkına varmasıyla başlar”

Dr. Öğr. Üyesi M. Abdulbaki Karaca; “İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar. Söylediği, söylemediği, yaptığı, yapmadığı her şeyin anlamı vardır. Yüz ifadesinin, beden duruşunun, sesin, bakışın anlamı vardır. İnsan ilişkilerinde birey beş temel ilişki gereksinmesini karşılamak ister. Bu gereksinmeler; önemsenme, kabul edilme, değerli görünme, yeterli görünme ve sevilmedir” dedi.

“Sınıf yönetimi bir eğitim meselesidir”

Panelistlerden Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu, “Sınıf yönetimi bir eğitim meselesidir. Sınıf toplumun laboratuvarıdır. Öğretmen, o laboratuvarda topluma örnek olacak bireyler yetiştirmelidir. Alanında uzman olduğu kadar; emeğe, farklı düşünceye saygılı, birlikte yaşama kültürüne sahip bireyler sınıfta yetişir” şeklinde konuştu.

Panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, dekanlar, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yaşar Baş, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panel soru-cevap faslıyla sona erdi. (HABER MERKEZİ)

Editör: MD MEDYA GROUP_