Bingöl'ün Yayladere ilçesi Kalkanlı köyü sınırlarında bulunan Pargasur Şelalesi, kayalık alanın ortasından yaklaşık 30 metreden dökülüyor. Her yıl özellikle mayıs ve haziran ayında kar sularının etkisiyle canlanan şelale, doğal güzelliği ve su sesiyle huzur veriyor.

Dağlık Alanda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı Dağlık Alanda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

SADECE ŞELALE DEĞİL….

2020 yılında Dr. Filiz Yıldırım, Dr. Yavuz Haykır, Prof. Dr Ahmet Aksın tarafından oluşturulan ve yayınlanan Tarih Yolunda Bir Ömür Ergün Öz Akçora Armağanı Cilt 1 kitabında Pergasur şelalesine yer veriliyor.

Kitabın özet bölümünde bu bilgiye yer veriliyor;

“Pargasur Kaya Kompleksi, Bingöl iline bağlı Yayladere ilçesinin coğrafi sınırları içinde yer almaktadır. Anadolu coğrafyasında Hristiyanlık’la ilk tanışanlar dönemin devasa askerî ve politik gücü olan Geç Roma İmparatorluğu’nun yanı sıra atalar kültünü devam ettiren ve çok tanrılı dinî inanışa mensup olan yerel halkın ağır baskılarına maruz kalmıştır. Nihayetinde ağır baskı ve takibata uğrayan Anadolu’daki ilk Hristiyanlar can, mal ve ibadet özgürlüklerini güvence altına almak amacıyla, insani ve politik otoritelerden arındırılmış bölgelere çekilip yeni yaşam alanları ve ibadet mekânları inşa etmiştir. Pargasur Kaya Kompleksi, ağır baskılarla karşılaşan ve geleneksel dini inanışı reddeden insan gruplarının güvenli mekân ve coğrafya arayışları sonucunda Anadolu coğrafyasının farklı bölgelerinde inşa ettikleri kaya şapellerinin önemli temsilcilerinden biridir. Bütün bunlarla birlikte bu yapı kompleksi aynı zamanda dönemin Anadolu coğrafyasında devasa ana kayaların insan eliyle yontulması sonucunda inşa edilen yaşam ve ibadet mekânlarının önemli örnekleri arasında da yer almaktadır”

Editör: MD MEDYA GROUP_