Binpınar Su tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında Son başvuru 30 Mayıs 2023.

Binpınar Su Fotoğraf Yarışma Tarihi ve Konusu:

1. Yarışma, 01/02/2023 – 30/05/2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

2. Yarışmaya Binpınar Su Ürünleri bulunan her hangi bir fotoğraf ile katılım sağlanacaktır.

3. Yarışmanın Konusuna ilişkin bilgiler: “Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların konusu serbest olmakla birlikte, fotoğraların ön planında Binpınar Su ürünlerinin bulunması zorunludur. Binpınar su ürünlerinin bulunmadığı fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.”

Katılım Koşulları:

1. Yarışmaya 18 yaş ve üstü kişiler katılabilir.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir. 3. Katılımcılar @binpinarsu Instagram hesabını takip etmek zorundadır.

4. Katılımcıların “Binpınar Su” temasını konu alan fotoğraf(lar)ını @binpinarsu etiketi (fotoğraf üzerine veya açıklama kısmına eklemek suretiyle) ve #binpinarsu2023 hashtagi ile Instagram hesabı üzerinden paylaşması gerekir.

5. Fotoğrafların yarışmanın başlama tarihi olan 01/02/2023 tarihinden sonra çekilmiş olması gerekmektedir.

6. Katılımcıların, yarışmaya katılacakları fotoğraf(lar)ı yarışma başlangıç tarihi itibari ile kendi Instagram hesaplarından paylaşmış olmaları gerekir. Daha önceden paylaşılmış eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ayrıca Katılımcılar, yarışmaya katılmak üzere Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarını yüksek çözünürlüklü (en az 300 dpi), başvuru tarihleri içerisinde dijital ortamda (e-posta kanalıyla) Binpınar Su eposta adresine ([email protected]), konu kısmına "BinpınarSu fotograf yarışması" yazarak ulaştırmayı taahhüt ederler.

7. Katılımcıların, Instagram hesapları açık olmalıdır. Gönderileri gizli olan kullanıcılar, fotoğrafları görünmeyeceği için yarışmaya katılmamış sayılacaklardır.

8. Fotoğrafların orijinalliğini bozmadan fotoğraf düzenleme programları ile (kontrast, keskinlik, netlik, sıcaklık, doygunluk) kullanılabilir.

9. Fotoğraf düzenleme programları ve çeşitli bilgisayar yazılımları ile üretilmiş, montaj yapılmış ve/veya kolaj halindeki fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Yarışma süresince her katılımcı en fazla 3 fotoğraf göndererek yarışmaya katılabilir.

11. Her yarışmacı yalnızca tek derece alabilir (1., 2., 3.) derece alan her katılımcının diğer fotoğrafları sergilenme ödülüne layık görülebilir. Diğer hususlar:

12. Karivan A.Ş. (Binpınar Su) bilgisayar teknolojileri kullanılarak hile yapıldığını ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili yarışmacının kazandığı ödülü veya ödülleri hiçbir uyarı yapmaksızın iptal edebilir.

13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eser veya eserlerin ödül alması veya ödül almaması durumunda Karivan A.Ş. (Binpınar Su) ‘nin sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin vb.) hesaplarının tamamı veya bir kısmında, Karivan A.Ş. (Binpınar Su) ‘nin tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunamaz.

14. Katılımcılar, bu yarışma amacıyla paylaştıkları fotoğrafların tümüyle kendilerine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şöyle ki; katılımcı, üçüncü şahısların yarışmaya katılan eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Karivan A.Ş. (Binpınar Su) ‘nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Karivan A.Ş. (Binpınar Su)’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda fotoğraf yarışmasını düzenleyen Karivan A.Ş. (Binpınar Su) sorumluluk altında tutulamaz.

15. Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.

16. Karivan A.Ş. (Binpınar Su) yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

17. Kazanılan ödül devredilemez ve değiştirilemez.

18. Yarışmaya Seçici Kurul, Karivan A.Ş. (Binpınar Su) Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ile birinci derece yakınları katılamazlar.

19. Karivan A.Ş. (Binpınar Su) yarışma ödüllerini, tarihini, yarışma kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

20. Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt ilgilisi bulunmamaktadır. Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bununla birlikte, Instagram platformuna erişim ve platformun kullanımında herhangi bir nedenden yaşanabilecek her türlü problem ve zarardan Karivan A.Ş. (Binpınar Su) sorumlu tutulamaz.

21. Yarışmaya katılan herkes yukarıda geçen tüm yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır. Seçim Kriterleri

22. Instagram Hikaye kısmından yapılan paylaşımlar dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

23. Kurum ve seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir. Sonuçların Açıklanması

24. Ödül alan katılımcılar Karivan A.Ş. (Binpınar Su) resmi internet sayfası (http://binpinar.com.tr) ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir. Ödül alan ve eserleri sergilenmeye değer görülen katılımcılara Instagram profilleri üzerinden de Direkt Mesaj (DM) yoluyla ayrıca ulaşılacaktır.

25. Yarışmada ödül kazandığı açıklanan katılımcıların, açıklama tarihinden itibaren bir hafta içinde kendilerine iletilen Direkt Mesaja geri dönüş yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül, kendi eserinden sonra gelen esere verilecektir.

26. Yarışmada fotoğrafları ödül kazanan ve sergileme alan yarışmacıların DM aracılığı ile bildirim yapıldıktan sonra ilgili fotoğrafın çekildiği yer (il, ilçe) ve kısaca fotoğrafın hikayesini (fotoğrafın teması) Karivan A.Ş. (Binpınar Su) ile DM aracılığı ile paylaşması beklenmektedir.

Yarışma Seçici Kurulu ve Kurulun Temsilcisi Olduğu Kurum ve Kuruluşlar:

Faruk AKBAŞ – Fotoğraf Sanatçısı

Kenan Nihat Elçi – Bifsak Başkanı

Ebubekir BÜRÇÜN – Fotoğraf Sanatçısı

Yücel ALBAYRAK – Fotoğraf Sanatçısı

Osman AYMAN – Fotoğraf Sanatçısı

Özkan Bingöl – Karivan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammed OYA – MOV Creative Direktörü / Sosyal Medya Uzmanı

Karivan A.Ş. (Binpınar Su) yarışma süresince jüri üyeleri değişiklik hakkını saklı tutar.

Yarışma Takvimi: Yarışma Başlangıç Tarihi : 01 Şubat 2023 Yarışma Sonlanma Tarihi : 30 Mayıs 2023 Jüri Toplantısı : 3 Haziran 2023 Sonuçların duyurulması : 10 Haziran 2023 Yarışma ödül miktarları: Birincilik Ödülü: 4.000 TL İkincilik Ödülü: 3.000 TL Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL * Yarışmada 12 adet sergileme ödülü verilecektir. Sergileme ödülü alan fotoğraf sahiplerine 500 TL sergi katılım ödülü verilecektir.

İletişim: Adres: Boğlan Mah. Bingöl Muş Yolu (Bingöl Muş Yolu Üzeri 58. Km) SOLHAN / BİNGÖL Telefon: 0 553 531 8777 0 542 670 1221 E-posta: [email protected]

Editör: MD MEDYA GROUP_