Genç İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 22.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında çalışacak 1 Koordinatör, 14 temizlik görevlisi (12 Kadın /2 Erkek) alacak.

GENÇ SYDV KOORDİNATÖR ALIMI

GENÇ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Meslek Adı: Koordinatör

Açık İş Sayısı: 1

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici

Deneme Süresi: 2 Ay

Başvuru Tarihleri: 08.01.2024-12.01.2024

Başvuru Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Zemin Kat SYDV Bürosu Genç/Bingöl

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Yer: Genç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu

(Hükümet Konağı Kat: 2 Genç/BİNGÖL)

Tarih: 16.01.2024 Saat: 16:00

Alınacak personel Aile Destek Merkezi  (ADEM) projesi kapsamında Koordinatör olarak istihdam edilecektir.

Çalışma Adresi: Yenişehir Mahallesi ADEM Binası Genç/BİNGÖL

Çalışma Süresi:  Belirli Süreli 22.01.2024-31.12.2024

Çalışma Saatleri: Haftalık 40 saat

MÜRACAAT KOŞULLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 1. Son 6 aydır Genç İlçesinde ikamet ediyor olmak.
 1. İşin mahiyeti nedeni ile kadın olmak.
 1. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 1. T:C:K’nın  53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı defterlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyet bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla hiçbir şekilde irtibatlarının olmaması
 1. Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.
 1. Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.
 1. Üniversitelerin Eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olan veya sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olan ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş kişilerden seçilmesi esastır
 1. ÖSYM tarafından 2022-2023 Kamu Personel Seçme Sınavından ve KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 1. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.
 1. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 1. Mülakat komisyonu hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımını iptal edip yeniden ilana çıkabilir. Bu durumda başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Özgeçmiş
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti.
 3. Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 4. 1 adet vesikalık fotoğraf
 5. Adli sicil kaydı
 6. Varsa İş Deneyim Belgesi
 7. Sağlık Raporu
 8. Genç İlçesinde en az 6 aydır ikamet ettiğini ispatlayan belge (Nüfus Müdürlüğü –E-Devlet)
 9. KPSSP sınav sonuç belgesi (2022-2023 KPSS P3)

EVRAK TESLİM TARİHİ VE YERİ: Başvuru ilanı 08.01.2024-12.01.2024 arasında Bingöl İŞKUR Müdürlüğü ilan edecek olup, Başvuru evrakları Genç  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına şahsen teslim edilecektir.  KPSS P3 puanına göre en yüksek olan 5(Beş)  kişi mülakata girmeye hak kazanacaktır.

 

GENÇ SYDV TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı/Unvanı: GENÇ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Zemin Kat SYDV Bürosu Genç/Bingöl

Telefonu: 0426 411 35 15

Faks no: 0426 411 28 22

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Temizlik Görevlisi

Açık İş Sayısı: 14 (12 Kadın /2 Erkek)

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici

Deneme Süresi: 2 Ay

Başvuru Tarihleri: 08.01.2023-12.01.2024

Başvuru Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Zemin Kat SYDV Bürosu Genç/Bingöl

İrtibat Kişisi: Mecit ELÜSTÜ

Unvanı: Vakıf Müdürü

Telefonu: 0 426 411 35 15

E-posta: [email protected]

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Yer: GENÇ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Tarih: 16.01.2024

Saat: 10.00

ÇALIŞMA ŞARTLARI

İşin Tanımı : Genç İlçesi Mahalle ve Köylerinde ikamet eden Genç SYDV tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizliği işi ile kişisel bakımlarının yapılması işi.

Çalışma Adresi: Genç İlçesi  Mahalle ve Köyleri

Çalışma Süresi:  Belirli Süreli             22.01.2024-31.12.2024

Çalışma Saatleri: Haftalık 40 saat

MÜRACAAT KOŞULLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 1. İşin Niteliği nedeniyle kadın olmak(12 Bayan Alımı İçin)
 1.  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ,muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak. Erkek adaylar için B Sınıfı Ehliyete sahip olmak.
 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 1. Son 6 aydır Genç İlçesinde ikamet ediyor olmak.
 1. Başvuru tarihi itibarıyla 21 yaşını bitirmiş olmak ve 49 yaşını doldurmamış olmak.
 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 1. T.C.K’nın  53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı defterlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyet bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla hiçbir şekilde irtibatlarının olmaması
 1. Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.
 1. Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.
 1. En az okur-yazar olmak. Ancak başvuranların arasında Yaşlı Bakım, Gerontoloji vb. alanlarda ön lisans eğitimi almış olan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Sağlık Hizmetleri alanından veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan ya da hizmet alanıyla ilgili MEB onaylı sertifikası olan kişiler öncelikli tercih edilebilecektir. Bu belgeye sahip olunmaması durumunda Yaşlı Engelli Temizlik ve Bakım işlerini yapabilecek durumda olanlar değerlendirilecektir.
 1. 3294 sayılı kanun kapsamında vakıf hedef kitlesinde yer alıyor olmak.
 1. Kronik Hastalığı Olmamak.
 1. Aday personelin daha önce benzer iş tecrübesi bulunması tercih sebebidir.
 1. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 1. Mülakat komisyonu hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımını iptal edip yeniden ilana çıkabilir.  Bu durumda başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. İkametgâh belgesi  ( adres beyanlı nüfus kayıt örneği)
 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 1. Adli sicil kaydı ( Genç SYDV’ye verilmek üzere)
 1. Çalışmasında bir engel olmadığını gösteren aile hekiminden alınmış sağlık raporu
 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

 1. İş Başvuru Formu ( Genç SYDV’den alınıp doldurulacaktır)
 1. Erkek adaylar için Askerlik Belgesi ve Sürücü Belgesi
Editör: MD MEDYA GROUP_