Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nüfus ve Konut Sayımı, 2021 verileri paylaşıldı. Buna göre, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Doğu Anadolu Bölgesinde de bu oran artış gösterdi.

İstihdam, sosyal imkânlar, iklim şartları gibi nedenlerden dolayı batı illerine göç vermesi ile bilinen Doğu Anadolu illeri, pandeminin etkisini yoğun gösterdiği dönemde tersine döndü. 2020 ve 2021 yılları arasında doğuda nüfus oranı yüzde 19,29 oranında arttı. 2020 yılında 5 milyon 132 bin 876 olan toplam nüfus, 2021 yılında 6 milyon 123 bin 373’e ulaştı. Uzmanlar 2022 yılında yaşanan ekonomik daralma nedeni ile metropol kentlerden Anadolu’ya geriye göçün daha da hızlandığını öngörüyor. Batı’daki kira artışları ve hayat pahalılığı, etkenler arasında gösteriliyor.

Doğu’da bazı illerde ise düşüş gerçekleşti. Ağrı’da binde 20.4, Erzurum’da binde 1.8, Hakkari’de binde 8.2, Kars’ta binde 13.6, Muş’ta binde 14.5, Van’da binde 7.3 oranında düşüş yaşandı. Yıllık nüfus artış hızı Bingöl’de binde 4.8, Bitlis’te binde 3.6, Erzincan’da binde 12.4, Bayburt’ta binde 37.5, Ardahan’da binde 12.9, Iğdır’da binde 9.1, Elazığ’da binde 0.2, Malatya’da binde 3.1, Tunceli’de ise 2.4 oranında yükseldi.

Türkiye’de erkek nüfus 1927’de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise 1927’de 7 milyon 84 bin 391 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişiye yükseldi.  Doğu Anadolu Bölgesi illerinde erkek nüfus 2021 yılı itibariyle 3 milyon 110 bin 634 kişi, kadın nüfus ise 3 milyon 12 bin 739 oldu. Doğu’da nüfusun yüzde 50,79’unu erkek, yüzde 49,20’sini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye’de nüfusun yaş yapısının değerlendirilmesinde kullanılan önemli göstergelerden biri olan ortanca yaş, Türkiye’de 1935 yılında 21,2 iken 2021 yılında 33,1 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde, 1935’te erkeklerde 19,1 olan ortanca yaşın 2021’de 32,4’e, kadınlarda ise 1935’te 23,4 iken 2021’de 33,8’e yükseldiği görüldü. Doğu’da ise ortanca yaş Türkiye ortalamasının altında kaldı. Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalaması hesaplanınca ortanca yaş 28,9 çıktı. Uzmanlara göre dünyada gelişmekte olan ülkelerde ortanca yaş daha düşükken, gelişmiş ülkelerde ise ortanca yaş daha yüksek olarak belirleniyor. (HABER MERKEZİ)

Editör: MD MEDYA GROUP_