Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde başlatılan matematik çalıştayına 30 farklı okuldan 30 matematik öğretmeni katıldı. İki gün süren çalıştayda amaç hem öğrencilere hem de velilere matematiği sevdirmek ve çıkan fikir ile sonuçlar raporlaştırılarak Milli Eğitim Bakanlığına iletmek.
Yapılan çalıştay ile ilgili bilgi veren Bingöl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Tokuş, altı farklı masada altı farklı konu başlığında çalıştayın başladığını belirtti. Tokuş, ''Bakanlığımız tarafından başlatılan matematik seferberliğinin bir alt dalı olarak ilimizde başlattığımız çalıştayımızda 30 öğretmenimizi 2 gündür misafir ediyoruz. Matematik seferberliğindeki asıl amacımız özellikle çocuklarımıza ve tüm velilerimize sevdirebilmek, soyut öğrenmeden somut öğrenmeye geçişi daha da kolaylaştırmak. Bu iki gün boyunca yapacağımız çalıştayda altı farklı masada altı farklı konuda ve alt başlıklar ile ilgili istişare ve çalışmalar yapacaklar. Bugün gün sonunda yapılan çalışmalar bir araya getirilecek ve her masa sorumlusu tarafından istişare edilen konular sözlü olarak ifade edilecek. Daha sonra çalıştayımızın sonunda iki gün boyunca yapılan çalışmalar rapora dönüştürülecek. Amacımız ilimizde 30 farklı okuldan bir araya getirdiğimiz öğretmen arkadaşlarımızın fikirlerini ve görüşlerini bir araya getirerek hem ilimizde yapılacak matematik çalışmaları hakkında rapor hazırlayarak bu raporu bakanlığımıza sunmak. Bu çalıştayın amacı matematiği daha da sevile bilir bir hale getirebilmek ve öğrencilerimizin matematiğe bakış açısını değiştire bilmek'' dedi.
Tokuş çalşıtayda çıkan sonuçları Bingöl’deki tüm okullara göndererek örnek teşkil etmesini ve eğitime katkıda bulunmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi. İHA

Editör: MD MEDYA GROUP_