2024 Yılında Toplam 132 Proje Var 2024 Yılında Toplam 132 Proje Var

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Fethi Ahmet Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dervişoğlu ile  Fırat Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinden araştırmacıların yer aldığı “Rubus Sanctus Schreb. (Rosaceae) (Böğürtlen) Bitkisinin Miyokardiyal İskemi/Reperfüzyona Bağlı Hücre Ölüm Yolakları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması ve Etkili Bileşiklerinin Ortaya Çıkarılması” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında destek almaya hak kazandı.

Bingöl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fırat Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinin bulunduğu projede Rubus sanctus (Bir böğürtlen çeşidi) meyvelerinden elde edilen farklı ekstraktların in vivo ve in vitro miyokardiyal iskemi reperfüzyonu yani kalp krizi modellerinde en etkili ekstrakt belirlenip, en etkili ekstrakta bulunan etken maddenin tespiti yapılacak ve bu etken maddenin kalp krizine karşı ilaç olma potansiyeli araştırılacak. Proje ile kalp krizine karşı milli ve yerli bir ilaç geliştirmenin temelleri atılmış olacak.  

Proje ekibi, desteklerinden dolayı Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Editör: MD MEDYA GROUP_