Bingöl’de 335 kişinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edileceği programın başvuruları başladı. Bingöl İŞKUR Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İŞKUR ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 335 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 29.08.2022 – 02.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru için Katılımcı Şartları aşağıda belirtilmiştir.

KATILIMCI ŞARTLARI:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almamak, Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin birbuçuk katını (8.250,53 TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

Başvurular için istihdamında güçlük çekilen (kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, 35 yaş üstü bireyler, terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yararlananlar) öncelikli olup bunlar arasında öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir. (TYP’lerden 27/9/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar TYP’ye başvuru yapamazlar.)

Asil ve Yedek Katılımcılar, % 100 noter kurası ile belirlenecektir.

Başvurular COVİD-19 nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup İŞKUR e-şube,        E-Devlet ve ALO 170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Programı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak, 24 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. (HABER MERKEZİ)

Editör: MD MEDYA GROUP_