Bingöl Üniversitesi tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacağı 04.12.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

4 DESTEK PERSONELİ (ERKEK) (ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ)

Aranan Nitelikler ve Diğer Şartlar

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak, 2- 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak, 3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak (04.12.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak), 4- Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak, 5- Hijyen Sertifikasına sahip olmak, 6- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak, 7- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.) 8- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, 9- Bu kapsamda istihdam edilecekler temizlik personeli olarak çalıştırılacaktır, 10- Temizlik personeli olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görevlendirileceklerdir, 11- İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

2 DESTEK PERSONELİ (ERKEK) (ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ)

Aranan Nitelikler ve Diğer Şartlar

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak, 2- 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak, 3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak (04.12.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak), 4- Hijyen Sertifikasına sahip olmak, 5- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak, 6- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.) 7- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, 8- Bu kapsamda istihdam edilecekler temizlik personeli olarak çalıştırılacaktır, 9- Temizlik personeli olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görevlendirileceklerdir, 10- İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

1 DESTEK PERSONELİ ÖNLİSANS

Aranan Nitelikler ve Diğer Şartlar

1- Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak, 2- 2022 KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış olmak, 3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak (04.12.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak), 4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak, 5- Hijyen Sertifikasına sahip olmak, 6- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak, 7- Kimya Laboratuvarlarında çalışmaya engel durumu olmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.) 8- Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz bünyesindeki laboratuvarlarda çalıştırılacaktır,

8 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) ÖNLİSANS

Aranan Nitelikler ve Diğer Şartlar

1 - Önlisans mezunu olmak, 2 - 2022 KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış olmak, 3 - Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak, (0 4.12.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak) 4 - Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak, 5 - 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak, 6 - Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Göreve başlayacak personelin göreve başlama tarihinde kimlik kartının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Göreve başlama tarihi itibariyle süresi dolmuş kimlik kartına sahip adayların ataması gerçekleşmeyecektir.) 7 - Boy uzunluğu 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla 13’den az olmalıdır (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70 -13=57 kg olmalıdır.) Bu durumu ilgili sağlık kuruluşlarından belgelendirmek gerekir, 8 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.) 9 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dâhil) ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir, 10 - İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

1 BÜRO PERSONELİ (KADIN) LİSANS

Aranan Nitelikler ve Diğer Şartlar

1- Türk Dili Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak, 2- 2022 KPSS P3 sınavından en az 60 puan almış olmak, 3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak (04.12.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak), 4- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Diksiyon Sertifikasına ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifikasına sahip olmak, 5- Üniversitemiz Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) biriminde istihdam edilecektir. 6- İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

1 BÜRO PERSONELİ (KADIN) LİSANS

Aranan Nitelikler ve Diğer Şartlar

1- Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 2- 2022 KPSS P3 sınavından en az 60 puan almış olmak, 3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak, (04.12.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak) 4- Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) belgesine sahip olmak, 5- Temel Robotik Kodlama belgesine sahip olmak, 6- Nesnelerin interneti belgesine sahip olmak, 7- Blok tabanlı Robotik ve Kodlama belgesine sahip olmak, 8- Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri belgesine sahip olmak, 9- Dijital Becerilerin Geliştirilmesi belgesine sahip olmak, 10- Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilecektir. 11- İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir. 12- Belgelendirmek kaydıyla bilgisayar alanında deneyime sahip olmak.

1 BÜRO PERSONELİ (KADIN) LİSANS

Aranan Nitelikler ve Diğer Şartlar

1- Herhangi bir lisans programından mezun olmak, 2- 2022 KPSS P3 sınavından en az 60 puan almış olmak, 3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak (04.12.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak), 4- Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı sertifikasına sahip olmak, 5- Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi sertifikasına sahip olmak, 6- Üniversitemiz Madde Bağımlılığı departmanında istihdam edilecektir. 7- İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

1 BÜRO PERSONELİ (KADIN) LİSANS

Aranan Nitelikler ve Diğer Şartlar

1- Herhangi bir lisans programından mezun olmak, 2- 2022 KPSS P3 sınavından en az 60 puan almış olmak, 3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak (04.12.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak), 4- Afet Bilinci Eğitimi sertifikasına sahip olmak, 5- Afet ve Acil Durum Farkındalık sertifikasına sahip olmak, 6- İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak, 7- Üniversitemiz Sivil Savunma Biriminde istihdam edilecektir. 8- İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME ve BAŞVURU ADRESİ

İlan Yayım Tarihi 04.12.2023

Başvuru Başlangıç Tarihi 04.12.2023

Son Başvuru Tarihi 15.12.2023 (Mesai Bitimine Kadar)

Evlenenlere Devlet Desteği Evlenenlere Devlet Desteği

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 27.12.2023

Ön Değerlendirme Sonucuna İtiraz 28.12.2023-04.01.2024

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 11.01.2024

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.bingol.edu.tr/

Başvuru Adresi Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No:1 Merkez/Bingöl

*Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU ADRESİ

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No:1 Merkez/Bingöl” adresine evraklarını gönderecektir.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,( https://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/ )

2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

3. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4. Kimlik Fotokopisi

5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6. İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi

9. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

10. Sertifika istenilen ilanlara başvurular için istenilen sertifika belgesinin fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

3- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

4- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

6- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

7- Üniversitemiz ilanın her aşamasında ilanı iptal etme hakkına sahiptir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yıllına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2- Her unvan için asıl aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, sözleşme imzalanmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

3- KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

5- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Editör: MD MEDYA GROUP_