Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümünden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Akyüz’ün “Urban Social Movements in Turkey (Türkiye'de Kentsel Toplumsal Hareketler)” başlıklı araştırma kitabı hem ABD’de hem de İngiltere’de yayımlandı. Sosyal bilimler alanında ABD’nin en prestijli yayınevlerinden biri olan Academica Press tarafından yayımlanan bu bilimsel eserde, Türkiye'deki kentlerde son 50 yılda gerçekleşen toplumsal gösterilerde yaşanan değişim farklı boyutları ile analiz edildi.

Çalışmada, Türkiye’de 1980’li ve 1990’lı yıllarda toplumsal gösterilerin ekonomik ve siyasi nedenlerle gerçekleştiği belirtilirken, 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkan toplumsal gösterileri tetikleyen temel faktörün çevre sorunları ve kentsel problemler olduğu kaydedildi.

Çevre bilimi ve enerji politikaları alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Emrah Akyüz'ün literatüre kazandırdığı diğer kitaplar şunlardır:

1-Nuclear Power and Human Rights in Japan: The Fallout of Fukushima.

2-Nuclear Energy: Perception or Reality?

3-Çevre Biliminin ABC'si: Yeni Başlayanlar İçin Çevre Sorunları ve Politikaları.

4-Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma.

5-Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek.

6-Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme (ed.)

7-Çevresel Adalet (ed.)

8-Çevre Etiği ve Spinoza (ed.)

9-İklim Krizi ve Enerji (ed.)

10-Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları

11-Akademik Kariyerin DNA’sı (Haber Merkezi)