Ağaç budama mevsimi yaprakların döküldüğü ve ilkbaharın başladığı zamandır. Bu yüzden en uygun dönem 15 kasım ile 15 mart arasıdır. Meyve ağaçları da aynı tarihte budanır. Yaz boyunca meyve ağaçlarındaki sürgünlerin seyreltilmesi normaldir.

AĞAÇ NE ZAMAN BUDANIR?

Havaların ısınmasıyla birlikte ağaçların budanma zamanı gelir. Ağaç budama işlemini yılın her mevsiminde yapamayız. Ağaçlar özellikle yapraklarını döktükten sonra budanmalıdır. Tam anlamıyla tarih vermek gerekirse ülkemizde ağaç budama işlemi için en uygun zaman aralığı kasım ve mart aylarıdır. Odunlaşmış ağaçlardaki kırık, ezik ve hastalıklı dallar budanarak bitkilere düzgün şekiller verilir.

Meyve ağaçlarında budama işleminin yapılmaması, kaliteli çiçek açmamasına ve bitkinin ürün vermemesine sebep olur. Bu yüzden doğru zamanda ve uygun şekilde ağaç budama işlemi yapılmalıdır.

FARKLI AĞAÇ TÜRLERİNE GÖRE BUDAMA TEKNİKLERİ NELERDİR?

Bahçelerdeki süs ya da meyve ağaçları budama testeresi ile şekil verilerek muhafaza edilir. Ağaç budama sırasında zayıf dallar kısa, kuvvetli kollar ise uzun bırakılarak işlem gerçekleştirilmelidir. Kuvvetli dalları uzun bırakarak ağaçtan daha fazla meyve alabilirsiniz.

Ağaç budama teknikleri bitki türlerine göre değişim gösterir. Süs ağaçlarında ve diğer bitkilerde öncelikle kuru dallar budanmalıdır. Şekil budaması adı verilen teknikle birçok ağacı farklı modellerde tıraşlayarak bahçenizde ve çevrede görsel bir farklılık yaratabilirsiniz. Ağacın ana ve yardımcı dallarını ayırt ederek budama işlemini gerçekleştirmenizde fayda vardır. Bir ağaç yan dal vermiyorsa mutlaka bu teknik kullanılmalıdır.

Bir başka yöntem olan mahsul budaması aracılığıyla ağaçtaki en uç dallar ya da gözler tacın dışına doğru bakacak şekilde bırakılır. Diğer dallar ise ağacın boşluklarını doldurur. Bu sayede bitki, güneş görür hâle gelir. Ağacın kalın kollarının üzerinde bulunan ve sık olmayan küçük dallar budanmamalıdır. Böylece ağaç tacının maksimum hacminden yararlanılır.

HANGİ MEVSİMDE AĞAÇ BUDANIR?

Ağaç budama işlemi her mevsim yapılmamalıdır. Birçok ağaçta çiçeklenmenin geçtiği dönemlerde yani geç ilkbaharda budama işlemi yapılmalıdır. Kış mevsimi ılık geçen şehirlerde ağaçların dinlenmeye geçmesini takip eden süreçte budama işlemi yapılabilir. Kışın sert geçtiği yerlerde ise şiddetli donlardan önce ağaç budama işleminin yapılması doğru olmaz.

Ağaç budama mevsimi yaprakların döküldüğü ve ilkbaharın başladığı zamandır. Bu yüzden en uygun dönem 15 kasım ile 15 mart arasıdır. Meyve ağaçları da aynı tarihte budanır. Yaz boyunca meyve ağaçlarındaki sürgünlerin seyreltilmesi normaldir. Yaz ayında küçük el aletleri kullanılarak meyvelerin daha iyi renklenmesini sağlamak için budama işlemi gerçekleştirilebilir. Oldukça kısa süren bu işlem, ağacın gelişimine katkı sağlar.

Bu işlemler sırasında genellikle ağaçların üzerinde bulunan ve gelişimi engelleyen dallar kesilerek çıkarılır. Kesilen dallar sayesinde ağaç daha gür bir yapıya sahip olur. Ayrıca doğru mevsimde yapılan budama ağacın uzun süre yaşamasını sağlar.

AĞAÇ BUDAMA YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Ağaç budama düzgün yapılmadığı takdirde ilerleyen yıllarda bitkilerin verimliliğinde ve gelişiminde gözle görülür bir azalma olur. Bitkiyi budamanın asıl amacı, o sene ağaçtan yeterli verimi almak olmalıdır. Doğru budama sayesinde ilerleyen yıllarda yeni sürgünler alınabilir. Bir dalın meyve ve yeni sürgün verebilmesi için o ağacın kolunun ortalama üçte birinin kesilmesi gerekir. Yanlış yapılan budama işlemi, ağacın yeni sürgünler ve meyve vermesine engel olabilir.

Bir ağaç üzerinde çok fazla budama işlemi yaptığınızda bitkinin meyvesi az olur. Öte yandan ağacın fazla budanması, sürgünlerin artmasına ve kuvvetlenmesine sebebiyet verir. Az kesim yaptığınızda ise bitkinin meyvesi artar ancak sürgünler zayıf gelişir. Ortalama 30 santimetreden kısa olan meyve dallarının uç kısımlarını almak doğru değildir. Bu unsurları göz önünde bulundurarak siz de bitkilerinizi budayabilirsiniz.

Editör: MD MEDYA GROUP_