Fırat Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP); yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılından itibaren, bölgelerde, ajanslar koordinasyonunda uygulanıyor. 2022 Yılı SOGEP kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından güdülenen projelerin 9 tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Onaylanan projelerin toplam bütçesi yaklaşık 18,2 milyon TL tutarında olup; söz konusu projelerin yaklaşık 14,6 milyon TL’si program bütçesi tarafından desteklenmiştir. Bölgemize hayırlı olsun” denildi.

Başarılı bulunan projeler şunlar:

-Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Genç İstihdamı İçin Mesleki Eğitim)

-Bingöl Belediyesi (Simülatörlü İş Makinesi Operatörlüğü Atölyesi)

-Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Güçlü Kadınlar Yeşeren Umutlar)

-Kovancılar Belediyesi (Kovancılar Kadınları Hindi Yetiştiriyor)

-Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği (Fıratın Desteğiyle Alabalık Üretiyoruz)

-Yazıhan Belediyesi (Yazıhan Üretimde Günebakıyor)

-Doğanşehir Belediye Başkanlığı (Kuru Doğanşehir’de Yetişiyor)

-Tunceli İl Özel İdaresi (Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar)

-Pertek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (Başkanlığı Şavak Yünü Ekonomiye Kazandırılıyor) (Haber Merkezi)