Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından yayımlanan duyurusunda, Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Oto Bakım Onarımcısı Otomotiv Mekanikçisi, Oto Elektrikçisi, Otomotiv Kaportacısı mesleklerinde çalıştırılmak üzere, 8.000 kadro için 03-04 Nisan 2024 tarihlerinde noter huzurunda kurası çekilmiş olan ve sonuçları açıklanan işçi alımının göreve başlama işlemleri hakkında duyuru yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI YHGM SAYFASINDAN YAYIMLANAN RESMİ DUYURUDA AŞAĞIDAKİ İFADELER YER ALDI:

1-2-3-4-5 Kişinin Yaşadığı Ailelere Yardım Müjdesi! 7'den 70'e Hesaba Geçecek 1-2-3-4-5 Kişinin Yaşadığı Ailelere Yardım Müjdesi! 7'den 70'e Hesaba Geçecek

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında“Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Oto Bakım Onarımcısı Otomotiv Mekanikçisi, Oto Elektrikçisi, Otomotiv Kaportacısı”mesleklerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 8.000 kadro için 03-04 Nisan 2024 tarihlerinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.Kura sonucu yerleşenlere ait bilgiler EKİP sistemine Bakanlığımızca aktarılmış olup;

1-Sürekli işçi asıl olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 17 Nisan – 06 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte asıl olarak yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 06 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

3-Başvurular, Ek-1 deki yerleşenlerden istenen belgeler, 23 Şubat 2024 tarihinde https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı İlanı’nda yer alan Açıklamalar, Başvuru Şartları ve ekte yer alan Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak değerlendirilecektir.

4-Atama şartlarını taşımadığı tespit edilenlere, il sağlık müdürlükleri tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

5-Adayların arşiv araştırmasına ilişkin iş ve işlemleri, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden Bakanlığımızca tesis edilecektir.

6-Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde belgelerinin uygun olduğuna karar verilen ve 7315 sayılı Kanun uyarınca hakkında yapılan arşiv araştırması sonucu atamaya uygun olan adayların işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.

7-Ataması yapılan adaylara süresi içinde göreve başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde il sağlık müdürlükleri tarafından tebligat yapılacaktır.

8- Tebligat işlemleri için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresleri esas alınacaktır. Bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de ekleyecektir.

9-Ataması yapılanlardan; askerlik, hastalık ve doğum mazereti hariç, tebligat tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

10-Askerlik nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri il sağlık müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.

11-Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş günü içinde göreve başlatılacaktır.

12-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

13-Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacaktır. Bu kapsamdaki iş ve işlemler, asıl hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra Bakanlığımızca ilanen duyurulacaktır.

Tüm detaylar için sağlık bakanlığı yönetim hizmetleri genel müdürlüğü sitesindeki duyuru bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Editör: MD MEDYA GROUP_