Polis Akademisi Başkanlığı 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayımlandı. Polis olmak isteyen adaylar için izlemeleri gereken tüm süreç, 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunda yer alıyor.

Polis Akademisi, POMEM bünyesine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2022 veya 2023 yılı KPSS sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından gerekli şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 7 bin 500 polis alımı yapacak. Bunlardan 6 bini erkek, 1500'ü kadın olacak. 

Başvurular ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

POMEM başvuru için adaylar, 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak 14 Nisan 2024 saat 17.00'ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

Ön başvuru süreci nasıl işliyor?

Ön başvurusu alınan erkek ve kadın polis adayları ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve 31. dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının 10 katına kadar polis adayı şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacak. Ancak şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmayacak. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.

POMEM giriş sınavı başvuru ücreti nereye yatırılacak?

Aday Belirleme Ön Başvuruları internet üzerinden başvuru ücreti yatırılmadan yapılacak.

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan polis adayları için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sıralamaya giren polis adayları, 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı için sınav başvuru ücretini 18 - 25 Nisan 2024 tarihleri arasında duyurulan hesaplara yatıracak.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenecek.

  Polis Akademisi başvuru şatları neler?

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* T.C. vatandaşı olmak,

* Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

* Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

* Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

* 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

* Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Başvurular Başladı: Tüm Detaylar Bu Haberde Başvurular Başladı: Tüm Detaylar Bu Haberde

* Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Editör: MD MEDYA GROUP_