Bingöl Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesine istinaden Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı, Bingöl’de 7 adet basketbol-voleybol sahasının yapımı için Bingöl Belediyesine 1 milyon 400 bin TL hibe desteği sağladı.

Bingöl Belediyesi Haziran 2022 Meclis Toplantısında alınan kararla bir voleybol sahasının Ilıcalar Beldesinde yapılması kararlaştırıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ile 05.04.2021 tarihinde yapılan Reklam Sözleşmesine istinaden mahal listesinde yerleri belirtilen alanlarda proje ve teknik şartnamelerine göre 7 adet Basketbol-Voleybol sahası yapılması için Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından belediyemize 1.400.000,00 TL hibe verilmiştir. Söz konusu Basketbol-Voleybol sahalarının 1 Adedinin İlimiz Merkez Ilıcalar beldesinde yapılması amacıyla Ilıcalar Belediyesi tarafından belediyemize yazılı talepte bulunmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkililerini belirleyen 18.maddesinin (p) bendinde, Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek hükmü bulunmaktadır. Buna göre; söz konusu beldemizin kaplıcalar ve turistik tesislerinden dolayı özellikle yaz aylarında yoğun bir misafir ağırlayan belde olması nedeniyle vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin spor aktiviteleri yapmaları göz önünde bulundurularak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) bendi hükümlerine göre 1 adet Voleybol-Basketbol sahalarının İlimiz Merkez Ilıcalar beldesi belediyesi sınırları içerisinde Belediye Başkanı tarafından belirlenecek mahalde yaptırılmasına 5393 sayılı Belediyeler kanununun 18. maddesinin (p) bendi gereğince oy birliği ile karar verildi.” (HABER MERKEZİ)

Editör: MD MEDYA GROUP_