Bölgede bulunan demir madeninin çıkarılması için 550 milyon dolarlık peletleme tesisi kurmayı planlayan Erdemir Madencilik, proje tanıtım dosyası hazırlayarak ÇED süreci için ilgili yerlere başvuruda bulundu.

“ÇED SÜRECİ BAŞLADI”

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü, Genç İlçesinde kurulması planlanan demir madenciliği tesisi ile ilgili ÇED sürecinin başlatıldığını bildirdi. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Bingöl ili Genç ilçesi Gerçekli Köyü Mevkii,1012325 Erişim ve 1526 Ruhsat Numaralı Saha mevkiindeki Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 1012325 Erişim ve 1526 Ruhsat Numaralı IV. Grup Maden (Demir) Ocağı Ve Zenginleştirme Tesisi projesi ile ilgili olarak Bingöl Valiliğimize sunulan proje tanıtım dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” denildi.

“550 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK”

Erdemir Madencilik, Kasım 2022'de Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, projenin detaylarını paylaşmıştı.

Açıklamada, “Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) adına ruhsatlı Bingöl-Avnik demir madeni sahasında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda yoğun cevherleşme tespit edilmiş olup, Peletleme Tesisi kurulmasına karar verilmiştir. Toplam demir cevheri rezervi yaklaşık 250-300 milyon ton olan bu yatırımın yaklaşık maliyeti 550 milyon ABD Doları'dır. Yıllık 3,0 milyon ton pelet üretim kapasiteli Peletleme Tesisi'nde demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedeflenmektedir.

“YILLIK KAR 200-250 MİLYON DOLAR OLACAK”

Yatırımın tamamlanması ile birlikte, ön fizibilite değerlendirmelerine göre bugünkü fiyatlarla faaliyetlerden elde edilecek kar artışının yıllık yaklaşık 200-250 milyon ABD Doları olması beklenmektedir. Şirketimizin önemli hammaddelerinden biri olan pelette kendine yetebilirlik oranının %25-30 bandından %80-85'e, toplam demirli hammaddede ise kendine yetebilirlik oranının %15-20 bandından %40-45 bandına çıkması öngörülmektedir. Bingöl-Avnik'te kurulacak olan Peletleme Tesisi ile şirketimizin çelik üretiminde hammadde arz güvenliği sağlanarak kendine yetebilirlik oranının yükselmesi ve ülkemizdeki ithal pelet kullanım oranının azaltılarak yerli ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmektedir. (GENÇ HAVADİS)

Editör: MD MEDYA GROUP_